ABU: huilen met de pet op

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 10 (week 37 – 40) van 2012. En ook de tiende periode van 2012 laat een krimp zien:

In periode 10 (week 37 – 40) daalde het aantal uitzenduren met 4% en de uitzendomzet nam af met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Daarmee hebben we een score van 10 op 10 voor krimp dit jaar. Waarmee de kans op een geheel jaar van krimp steeds groter wordt.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2010 t/m 2012 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012

De krimp is gelijk gebleven met drie van de voorgaande vier periodes en dat terwijl in periode 10 van vorig jaar al nauwelijks een groei kon worden bijgetekend. Dat is opvallend te noemen en voorspelt mogelijk weinig goeds voor de resterende periodes van 2012.

De daling zet zich dus nog altijd door, zoals ook blijkt uit de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

De zeer geleidelijke daling zet zich dus onverminderd door; traag maar gestaag. Aangezien uitzenders (Manpower, USG People en Randstad) weinig positief zijn over de ontwikkelingen voor het vierde kwartaal binnen Europa is er geen enkele reden om te veronderstellen dat er in de komende maanden enige verbetering te zien zal zijn in de trendlijn van bovenstaande index.

De verandering van de trendlijn van maand op maand is in onderstaande grafiek weergegeven:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

De krimp van de index blijft vrijwel gelijk met die van de voorgaande periodes. In de afgelopen 12 periodes hebben we slechts 1 periode van stijging gezien; verder is het uitsluitend krimp wat de klok slaat.

Ontwikkelingen per sector
Alle sectoren laten in periode 10 wederom een krimp zien, waarbij drie van de vier sectoren de krimp sterker is dan in periode 9. Alleen bij de sector Zorg is de krimp iets minder groot dan in de voorgaande periode. De sector Administratief laat een krimp van 3% zien, de sector Medisch –17%, Techniek -5% en Industrie (-6%). Wat een droefenis…

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

image

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

De sector Medisch is op weg om in de volgende periode de index-grens van 60 te doorsnijden. Waarmee deze sector in minder dan vijf bijna gehalveerd is. Maar het meest opvallende vind ik de lichte knik naar beneden in de index van de sector Administratief. Deze index van deze sector heeft de afgelopen jaren een ongekende stabiliteit laten zien, maar opeens lijkt die stabiliteit verdwenen. Betekent deze knik een hernieuwde krimp van deze sector, die al bijna 30% van haar uitzendvolume van voor de financiele crisis is verloren? Dat zou op bijzonder slechte tijden voor de white collar uitzenders duiden…

De sectoren Techniek en Industrie zetten hun synchrone daling onveranderd voort. Een onaangename constatering, want als er niets verbeterd in Techniek of Industrie hoeven we ook elders geen verbetering te verwachten. Waarmee ook meteen de nabije toekomst voor de uitzendsector lijkt te zijn geschetst. Krimp, krimp en nog eens krimp. Bijzonder vervelend maar ook bijzonder realistisch.

Ongetwijfeld is de collectieve hoop gericht op het nieuwe jaar. Alsof 2013 op magische wijze een kentering in de droefenis die 2012 is gebleken kan brengen. De kans daarop is natuurlijk uitzonderlijk klein. De situatie binnen Europa dwingt onder meer Nederland tot vergaande bezuinigingen waardoor de werkloosheid in de komende jaren niet zal dalen maar eerder verder stijgen. Dat is geen goed nieuws voor uitzenders, tenzij werkgevers in navolging van hun Amerikaanse collega’s tot een wholesale uitruil van vast personeel naar flexibele inhuur besluiten. Alleen dan kan de uitzendsector in 2013 een nog enigszins redelijk jaar tegemoet zien. Want anders wordt het huilen met de pet op.

Geef een antwoord

1 Comment
  • Jeroen
    says:

    Als mijn werkgever dit maar niet ziet: eind november wordt mijn contract dan wel/niet verlengd… En ja, ik zit midden in de techniek: mensen zijn niet aan te slepen. Enerzijds is er gewoon te weinig gekwalificeerd personeel, anderzijds bestaat (echt waar!) het schaap met 5 poten niet…