Faillissementen in oktober 2012

FaillissementenHet aantal faillissementen van uitzenders en werving & selectiebureaus is in oktober 2012 uitgekomen op 15, 3 meer dan het aantal in september. Ondertussen is in de afgelopen vijf maanden het aantal faillissementen steeds ver beneden de 20 per maand gebleven; een aanzienlijk lager aantal faillissementen dan we in de eerste vijf maanden van het jaar hebben gehad.

Ondanks deze gunstige cijfers blijft het aantal faillissementen op basis van een 12-maandsgemiddelde halsstarrig rond de 18 per maand hangen. Er lijkt zich op basis van de afgelopen jaren een soort tweedeling af te tekenen, waarbij een hoog aantal faillissementen in de eerste helf van het jaar wordt gevolgd door een forse daling in de tweede helft van het jaar. Sinds 2007 heeft alleen 2011 een ander beeld gegeven.

In onderstaande grafiek is de grijze lijn het aantal faillissementen per maand, de rode lijn is het gemiddeld aantal faillissementen per maand; gebaseerd op het voortschrijdende jaarvolume:

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend gemiddeld maandvolume, januari 2007 – oktober 2012

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend gemiddeld maandvolume, januari 2007 – oktober 2012

De trendlijn blijft min of meer stabiel rond de 18 faillissementen per maand. Op zich is dat een positief signaal tegen de achtergrond van een stijgende werkloosheid en bijzonder sombere vooruitzichten voor de Eurozone. Tegelijkertijd is er een relatie met het vacaturevolume te zien. Tot op heden ligt het vacaturevolume in 2012 5,8% lager dan in 2011. En ten opzichte van 2011 kunnen we in 2012 een duidelijke stijging van de trendlijn zien.

De grafiek is gebaseerd op de faillissementsinformatie van Faillissementen.com. De cijfers betreffen bedrijven binnen de SBI-code 78(Arbeidsbemiddeling/uitzendbureau’s/personeelsbehoefte) die in de database van Faillissementen.com als failliet staan geregistreerd.

Geef een reactie

1 Comment
  • Julian Oostveen
    says:

    Toch opvallend dat in deze tijden relatief weinig failissementen zijn in de arbeidsbemiddeling. Dat is volgens mij ook deels te verklaren doordat uitzend- en detacheringsburos steeds meer samenwerken met payrollbedrijven, een branche die sterk in opkomst is. Deze bedrijven werken als back office voor uitzend- en detacheringsburos en beperken dan ook hun risico. Met als gevolg uurtje factuurtje, risicomijdend en geen risico op ‘leegloop’ en dus geen kapitaalverlies. 

    Julian Oostveen