Jongere werkloze zoekt/reageert minder intensief

Op basis van een CBS publicatie over het zoekgedrag van werklozen komt Personeelslog tot de onbegrijpelijke conclusie dat jongeren anders solliciteren dan ouderen. Hoe dat uit de CBS cijfers kan worden geconcludeerd is mij een volstrekt raadsel. Tegelijkertijd blijkt uit de cijfers overduidelijk dat jongere werklozen (15 – 25 jaar)  aanzienlijk minder intensief zoeken/reageert dan alle andere leeftijdsgroepen:

Zoekintensiteit werklozen, per leeftijdscategorie

Respondenten konden aangeven welke kanalen ze gebruikten in hun zoektocht. Hierbij kon gekozen worden uit internet advertenties doornemen, op internet advertenties reageren, personeelsadvertenties doornemen (niet via internet), op personeelsadvertenties reageren (niet via internet). geinformeerd bij werkgevers, geinformeerd bij familie, vrienden of relaties, geinformeerd bij UWV WERKbedrijf, infomeren of inschrijven bij uitzendbureau, open sollicitatiebrief schrijven en bedrijfsdag bezoeken. Het gecumuleerde percentage aan antwoorden van werkloze werkzoekenden van 55 – 65 jaar is als vertrekpunt (100%) genomen; de gecumuleerde percentages van de andere leeftijdsgroepen is op basis hiervan berekend en in bovenstaande grafiek getoond.

15 – 25 jarige werklozen zoeken/reageren dus aanzienlijk minder intensief dan oudere werklozen. Gezien de relatief hoge jeugdwerkloosheid (13,0% in september; seizoensgecorrigeerd en volgens nationale definitie) lijkt het onwaarschijnlijk dat jongere werklozen minder hoeven te zoeken omdat ze snel aan een baan kunnen komen. Het tegendeel is eerder van toepassing.

De belangrijkste vraag die uit de CBS cijfers naar boven komt is dus: Waarom zoeken jongere werklozen zoveel minder intensief naar een baan dan hun oudere lotgenoten? Onbekendheid met de beschikbare kanalen (waarom gebruikt minder dan de helft van de jongeren UWV WERKbedrijf als kanaal in vergelijking tot werklozen in de leeftijd van 55 – 65 jaar, en iets meer dan de helft persooneelsadvertenties die niet op Internet zijn gepubliceerd?), of zijn er misschien minder dwingende redenen (lees: minder financiele prikkels/verplichtingen) voor het vinden van een baan?

Misschien zoeken jongeren anders, maar dit kan in ieder geval niet op basis van de CBS cijfers worden geconcludeerd. Wat wel kan worden geconcludeerd is dat jongeren veel minder intensief zoeken/reageren dan ouderen, en dat hierbij vooral veel minder gebruik wordt gemaakt van UWV WERKbedrijf en van personeelsadverenties die niet op Internet zijn gepubliceerd. Een gevalletje onbekend maakt onbemind?

Geef een reactie

3 Comments
 • Andre Engels
  says:

  Ik ben het hier niet mee eens. Dat jongeren minder intensief bezig zijn, valt hier juist niet uit te constateren. Het hier getoonde percentage zegt niets over de intensiteit van het solliciteren, maar enkel over het aantal verschillende soorten kanalen dat wordt gebruikt. Een persoon die dagelijks op het internet naar advertenties zoekt, en daar een keer of 5 per week op reageert, is naar mijn mening intensiever aan het zoeken dan iemand die 1 keer per week op internet zoekt, 1 keer per week de krant doorneemt en op beide zo af en toe een keer reageert. Toch zal de eerste persoon volgens deze meetmethode maar de helft scoren van de tweede.
  Het gebruik van meer verschillende typen van kanalen is dus niet zoals schrijver claimt een teken van intensiever solliciteren. Het is wel, zoals CBS claimt, een teken van een andere manier van solliciteren.

  • Marc Drees
   says:

   Volledig terecht en correct punt dat de frequentie van het noemen van een kanaal niet per definitie een  indicator is voor de intensiteit in het gebruik van een kanaal. In hoeverre hier geen aanname in kan worden gedaan (gezien het opvallende verschil tussen enerzijds de 15 – 25 jarigen en aan de andere kant alle andere leeftijdsgroepen) is echter maar zeer de vraag. Er is in ieder geval op geen enkele manier op basis van deze cijfers iets te zeggen over een andere manier van solliciteren

 • Adriana van Schalken | Payroll Works
  says:

  Het onderzoek is wel erg vaag. De categorie ‘internet-advertenties’  is door het CBS wel erg ‘breed’  ingezet. Ik vraag me af welke internet sites men gebruikt bij het zoeken van vacatures. Hoe gaat men nu eigenlijk te werk? Wordt social media nu veel ingezet of netwerkt men meer? Als ze dit nu eens onderzoeken…