USG People blijft mes in vestigingenapparaat zetten

Logo en logotype USG PeopleVolgens USG People CEO Rob Zandbergen zal in de komende jaren het aantal vestigingen nog significant verder afnemen. Waar enkele jaren geleden USG People nog ongeveer 1.800 vestigingen had zijn er dit moment nog iets meer dan 1.000. Maar in de komende jaren zal dat aantal mogelijk zelfs halveren stelt Zandbergen in een interview op BNR. Tenzij het betekent dat het aantal medewerkers per vestiging zal verdubbelen, is dit ook een indicatie dat er nog fors verder gesaneerd gaat worden in het personeelsbestand van de uitzender.

Verder corrigeerde Zandbergen zijn merkwaardige uitspraak, gedaan in het persbericht naar aanleiding van de financiele resultaten over Q3:

In het derde kwartaal bleef de marktvraag zwak maar vanaf augustus tekende zich over de hele linie een lichte maar stabiele verbetering van de omzettrends af

In het interview op BNR zei Zandbergen echter dat er geen verbetering zichtbaar was. In korte tijd is zijn wereldbeeld blijkbaar een stuk realistischer geworden. Mogelijk hebben de resultaten over oktober tot een herbezinning geleid…

Geef een antwoord