Werkloosheid Eurozone stijgt naar gemiddeld 11,8% in 2013

Gisteren verscheen de European Economic Forecast, Autumn 2012. En in dit lijvige rapport staan onder meer voorspellingen over de ontwikkeling van de werkloosheid voor de komende jaren (2013 en 2014) in Euroland:

EC: Overview, the autumn 2012 forecast

EC: Overview, the autumn 2012 forecast

Kijk eens aan; het CPB heeft zich blijkbaar te rijk gerekend… Nederland gaat volgens dit staatje namelijk een grotere stijging van de werkloosheid tegemoet zien dan door het CPB is voorspeld.

Zo is voor volgend jaar de verwachting dat we naar een werkloosheid van 5,75% (internationale definitie), maar het rapport spreekt over 6,1%. Daarmee zitten we volgens de nationale definitie dan grofweg rond de 7%. En dat is dus gemiddeld 7% (op dit moment (september) staat de werkloosheid op 6,6%). Waarmee we volgens deze voorspelling in 2013 dus duidelijk boven die 7% gaan uitkomen… En de werkloosheid stijgt in 2014 ook nog eens een haartje verder…

De Europese Commissie heeft zichtbaar weinig vertrouwen in 2013; bij vrijwel alle landen in de Eurozone is een stijging van de werkloosheid voorzien. Opvallend is echter het positieve gevoel dat de commissie heeft ten aanzien van twee van de PIIGS landen; Ierland en Griekenland. Want Ierland is een van de weinige landen die al in 2013 een jaar van werkloosheidsdaling tegemoet gaat (zeer onwaarschijnlijkk). Maar wat er in Griekenland volgens de commissie staat te gebeuren is ronduit verbijsterend.

Dat komt allereerst doordat de commissie de werkloosheid in 2012 op gemiddeld 23,6% laat uitkomen. En dat terwijl de werkloosheid voor juli (laatst gerapporteerde werkloosheid door Elstat, het Griekse CBS) op 25,1% staat en naar alle waarschijnlijkheid naar boven zal worden bijgesteld bij de rapportage van de werkloosheidscijfers over augustus. In 2012 is de werkloosheid in Griekenland tot op heden explosief gestegen; het land begon het jaar met een werkloosheid van 21,5%… De kans is dus groot dat in de resterende maanden van 2012 de werkloosheid tot ver boven de 26% gaat stijgen. Maar zelfs als we de werkloosheid van 25,1% voor de rest van het jaar doorzetten (een zeer, zeer rozig scenario voor het volstrekt failliete land) dan nog komt de werkloosheid voor 2012 op 24% uit en niet de door de commissie voorspelde 23,6%.

En daarmee is de voorspelde werkloosheid van 24,0% voor 2013 per direct lachwekkend. Griekenland start het jaar 2013 met een werkloosheid die in werkelijkheid zeer ver boven die 25,1% zal liggen. Om dan tot een werkloosheid van 24,0% voor het hele jaar te eindigen veronderstelt een krimp van de werkloosheid naar veel minder dan 23%, op basis van een lineaire extrapolatie over de 12 maanden van 2013. En dat tegen een achtergrond van een BBP dat in 2013 volgens de commissie met nog eens 4,2% zal krimpen.

De rozige voorspellingen van de commissie zijn duidelijk niet op de actuele cijfers of huidige trends gebaseerd maar op een of ander economisch model waar een gecontinueerde krimpmodus eenvoudigweg niet bestaat. Dit soort software heeft blijkbaar standaard groei over meer dan 1 jaar als gegarandeerde uitkomst; ongeacht welke cijfers je er in stopt. Het enige wat dan achteraf in eeuwige herhaling geconstateerd moet gaan worden is dat het toch weer is tegengevallen. Terwijl iedereen met een niet-economische hersencel dat scenario allang had kunnen voorspellen.

Een zinloos rapport van bijna 200 pagina’s.

Geef een reactie

2 Comments