#FOTNL: Hanneke Moonen

Hanneke MoonenDe volgende spreker tijdens het Future of Talent event is Hanneke Moonen. En zij gaat het hebben over een methodiek hoe samen met het management een vertaling kan worden gemaakt van de trends naar een robuuste personeelsplanning. Robuuste personeelsplanning, wat zou dat zijn? Ik voel er bijna het woordje strategisch doorheen schemeren, maar dat kan slechts mijn interpretatie zijn.

Oh nee, want Moonen heeft een boek over strategische personeelsplanning (incl. acroniem SPP) geschreven, dus het is zeker niet mijn interpretatie. Nu is strategie voor het gemiddelde bedrijf iets wat in het algemeen achteraf wordt verzonnen om de struikeltocht te verantwoorden; daarnaast is strategische personeelsplanning in een sterk dynamische natuurlijk extreem uitdagend.

De essentie van SPP is volgens Moonen anticiperen op ontwikkelingen  en het tijdig richten op oplossingen en bijsturen. Het dient te resulteren in de juiste m/v op het juiste moment op de juiste plaats. Dat klinkt allemaal natuurlijk heel erg logisch maar evenzeer volstrekt abstract. Moonen gaat op basis van een popular vote bij een aantal stellingen in op SPP, waarbij vooral de reacties van de aanwezigen een belangrijke rol spelen om die abstractie weg te nemen.

Dat levert een bijzonder geanimeerde discussie op, alleen blijf ik missen dat een langere termijn planning van personeel op geen enkele manier rekening kan houden met black swans. Waarvan er in de afgelopen jaren bijzonder veel van hebbben rondgezwommen, en er ongetwijfeld nog een aantal black swans op korte termijn zitten aan te komen. En SPP uberhaupt alleen kan werken als een bedrijf een duidelijke strategie heeft ontwikkeld die ook nog eens kan worden vertaald naar SPP. Hoewel volgens Moonen via meerdere scenario’s kan worden gewerkt om ook in een minder duidelijke situatie tot een plan te komen. Daar ben ik het van harte mee eens.

Een interessant contrapunt van Sandor Snoeren: Hoe onzekerder de toekomst, hoe sterker SPP nodig is? Ga daar maar eens een tijdje op herkauwen! Maar dit is in mijn optiek er zeker niet een om per direct af te serveren.

Vijf stappen in strategische personeelsplanning:

  1. Effectieve voorbereiding (doel, commitment, scope, aanpak)
  2. Gewenst personeelsbestand (verkenning interne & externe ontwikkelingen, wat is impact op de strategie en wat is daaruit de behoefte aan toekomstig personeel)
  3. Huidige personeelsbestand ( prestaties, potentieel en ambities (per persoon en op afdeling of organisatieniveau))
  4. Analyseer verschillen tussen 2 en 3 (kansen en knelpunten)
  5. Van analyse naar aanpak ((HR-)oplossingen en die vervolgens vertalen naar actieplan (Wie, wat, waar, wanneer, hoe)

Na deze introductie is er een korte praktijkoefening waar intensief aan wordt meegewerkt.

Een zeer aangename sessie met veel discussie, maar wel eentje waarvan de inhoud redelijk verder van mijn bed blijft staan. Corporates worstelen hier echter mee. Daarom ben ik ook zo blij om niet meer binnen een corporate te werken.

Geef een antwoord

1 Comment