Vacatures per regio, een deep dive

Vacatures per regioAltijd al willen weten hoe het met het vacaturevolume in de verschillende regio’s van Nederland gaat maar dat nooit durven vragen? Dan heb je geluk, want deze blog posting probeert een inzicht te geven in de veranderingen van het vacaturevolume sinds 2008. Ook wel het jaar van de financiele crisis natuurlijk.

En dat heeft zijn sporen zeker nagelaten, hoewel in de verschillende regio’s de impact en de duur van die crisis wel zeer gevarieerd is ervaren. Met als verrassende hekkesluiter de westelijke provincies. Inderdaad, de regio met de meeste werkgelegenheid laat het het sterkste afweten.

Goed, in onderstaande grafiek zijn de veranderingen in het volume aan unieke unieke vacatures per CBS-regio weergegeven. Er zijn vier CBS regio’s die als volgt zijn verdeeld:

  • Noord-Nederland: Drente, Groningen en Friesland
  • Oost-Nederland: Gelderland, Overijssel en Flevoland
  • Zuid-Nederland: Limburg en Noord-Brabant
  • West-Nederland: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland

En dat geeft het volgende beeld:

image

Gemiddeld (52-weeks) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de cijfers over 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast. Bron: Jobfeed

Interessant toch? De scherpe daling in 2008 is de directe impact van de financiele criris, waardoor alle regio’s een krimp van tussen de 10% – 15% van het volume aan unieke vacatures laten zien. Maar vanaf begin 2009 ontwikkelen die vacaturevolumes zich bepaald niet gelijk in de verschillende regio’s. Want waar Noord- en (later) Zuid-Nederland en zeer voorspoedig herstel laten zien, zakt Oost-Nederland nog veel verder weg. Tot een krimp van bijna 20%. Pas in de eerste helft van 2010 is er sprake van een herstel.

Tegen die tijd zijn Noord- en Zuid-Nederland alweer bijna het niveau van 2008. Sterker nog, deze twee regio’s knallen in de tweede helft van 2010 en eerste helft van 2011 keihard door om zelfs boven de +10% uit te komen vergeleken met het vacaturevolume van 2008. Om vervolgens wel weer zeer fors in te zakken. Ondertussen is Noord-Nederland alweer onder die nulgrens van 2008 gedoken; op weg naar verdere krimp. Maar dat is nog altijd zeer gunstig al we naar Oost- en West-Nederland kijken. Waarbij vooral West-Nederland de meest droevige indruk achterlaat. Want niet alleen is deze regio nooit meer op het niveau van 2008 gekomen, ondertussen is de lijn alweer bijna op de -10% grens terecht gekomen. Waarmee de regio met het grootste vacaturevolume in Nederland de slechtste performer sinds die financiele crisis is.

Op dit moment staat alleen Zuid-Nederland nog op een positief saldo ten opzichte van 2008. De andere drie regio’s zijn ondertussen onder dat niveau gedoken; op weg naar nog slechtere resultaten. Helaas lijkt het een kwestie van tijd tot ook Zuid-Nederland zich bij de andere krimpende regio’s voegt. De sombere economische scenario’s voor 2013 doen wat dat betreft het ergste vermoeden.

Een andere manier om naar de ontwikkeling het vacaturevolume te kijken is door het aantal vacatures als een percentage van de beroepsbevolking (werkzaam en werkloos) te tonen. En dan krijgt je het volgende beeld:

image

Gemiddeld (52-weeks) vacaturevolume als percentage van de beroepsbevolking, 2008 – heden. Bron: Jobfeed, CBS

De Y-as toont dus het percentage vacatures per hoofd van de beroepsbevolking. Met andere woorden; 0,33% betekent dat er 1 vacature per 300 personen in de beroepsbevolking is; 0,2% betekent 1 vacature per 500 personen in de beroepsbevolking.

Wat mij betreft een buitengewoon interessant beeld. Hieruit blijkt tenslotte dat het in West-Nederland het aantal vacatures per hoofd van de beroepsbevolking bijna twee keer zo groot is in vergelijking met Noord-Nederland. Een formidabel verschil; hoewel dit verschil zich gedurende de looptijd van de grafiek wel wat heeft verkleind. Geen wonder; hert vacaturevolume in West-Nederland is op geen enkel moment ten opzichte van 2008 gegroeid terwijl Noord-Nederland in de tweede helft van 2010 wel in de zwarte cijfers terecht kwam. Verder is duidelijk dat het aantal vacatures per hoofd van de beroepsbevolking in Zuid-Nederland over de meetperiode steeds dichter bij het percentage van West-Nederland is gekomen.

Geef een reactie