CBS: werkloosheid oktober gestegen naar 6,8%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is in oktober de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) gestegen ten opzichte van september 2012:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in oktober 2012 toe met 17 duizend en kwam uit op 536 duizend personen.

En als een gevolg van deze groei is het werkloosheidspercentage tot maar liefst 6,8% gestegen; een stijging met maar liefst 0,2% ten opzichte van september! En we zijn per direct door de piek van december 2004 – mei 2005 heen geschoten. n daarmee zitten we nu op het hoogste werkloosheidspercentage in de afgelopen 10 jaar. Met uitzicht op een verdere stijging…

Het langere termijnbeeld van zowel het niet-gecorrigeerde als het voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – oktober 2012. Bron: CBS

 

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – oktober 2012. Bron: CBS

De voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid blijft onverbiddelijk stijgen met voor oktober een score van 6,77%. Tenzij er een wonder gebeurt, lijkt er niets te wijzen dat de groei van de werkloosheid zal afzwakken of omkeren. Het vertrouwen van producenten (en consumenten) is laag, de huizenmarkt zit volledig op slot en de economische situatie in de Eurozone verslechterd met de dag. Geen situatie waarbij een stabilisatie (laat staan een daling) van de werkloosheid een realistisch scenario lijkt.

Op basis van de voorspelling van het CPB zijn dit de scenario’s voor de resterende maanden van 2012:

Scenario’s voor ontwikkeling werkloosheid in 2012, gebaseerd op voorspelling van het CPB en lineaire exptrapolatie van de werkloosheidsontwikkeling in de eerste 10 maanden van dit jaar

Scenario’s voor ontwikkeling werkloosheid in 2012, gebaseerd op voorspelling van het CPB en lineaire exptrapolatie van de werkloosheidsontwikkeling in de eerste 10 maanden van dit jaar

Het CPB geeft nog altijd een voorspelling van 6,25% werkloosheid voor heel 2012 af. Om deze voorspelling uit te laten komen moet de werkloosheid in de resterende twee maanden scherp dalen (met 0,43% per maand) tot een niveau van 5,91% in december. Volstrekt lachwekkend natuurlijk. De zwarte lijn in bovenstaande grafiek toont een lineaire extrepolatie van de werkloosheid op basis van de ontwikkeling van de seizoensgecorrigeerde werkloosheid in de 10 maanden van 2012. En op basis van deze extrapolatie komen we in december uit op 6,85% werkloosheid. Met een dergelijke lineaire groei komen we overigens uit op een gemiddelde werkloosheid van 6,40% over heel 2012.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik het niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie

2 Comments