UWV baas redt banen

Hoogedelgestrenge heer Bruins,

Vroeger
Weet u nog? U was nog geen week staatssecretaris toen u met de Tweede Kamer deelde dat transparantie een van de drie hoofdlijnen was van het regeringsbeleid.

UWV


Succes
Het ging toen om Studiekeuze123, inmiddels een begrip. Studiekeuze123 ontsluit gegevens van uw oude ministerie, CBS, DUO, ROA en UWV WERKbedrijf en doet dat voorbeeldig. Via een website en door het ter beschikking stellen van de complete database, tegen een kleine vergoeding. Die database wordt door bedrijven in applicaties verwerkt en relevant gemaakt.

Heden
Nu bestuurt u het UWV, verantwoordelijk voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. En u voldoet daarbij nog niet aan alle verwachtingen. Er werd verwacht dat u het dagelijkse vacaturelijstje van WERK.nl vrij zou geven.

Afweging
Er zijn goede redenen om het lijstje tegen te houden.

• Kosten voor vrijgave;
• Het marktaandeel van WERK.nl kan verder onder druk komen te staan;
• De informatie op het lijstje kan verwateren, waardoor sollicitanten gaan solliciteren op verlopen functies;
• Arbeidsgehandicapten verliezen hun voorrangspositie.

Er zijn ook goede redenen om het lijstje vrij te geven.

• Kostenbesparingen door vrijgave;
• Het marktaandeel van WERK.nl kan een vlucht nemen;
• De informatie op het lijstje krijgt een grotere zichtbaarheid, te beginnen bij Google indexatie;
• Arbeidsgehandicapten worden beter bereikt.

U zult moeite hebben te voorspellen hoe sommige van deze argumenten zullen uitpakken in de praktijk. De meeste zullen geringe invloed hebben, want het lijstje is dankzij de spiders al publiek beschikbaar. Verfomfaaid.

Wel te voorspellen zijn de kosten. Vrijgave is goedkoop (EUR 170), terwijl de besparing op het weren van crawlers hoog (EUR 1.700.000) is. U kunt uw mensen uit laten rekenen hoeveel werkcoaches daarvoor aan het werk kunnen.

Beslissing
De kern van het beleid van het UWV is dat gegevens beter renderen als ze vrijgegeven worden. Het juridish kader is waterdicht. Het lijstje, gezipt, ligt klaar bij WERK.nl. Het kan met één druk op de knop verzonden worden. Mensen bij WERK.nl willen graag op verstuur drukken, maar ervaren gebrek aan keuzevrijheid. Als u zich duidelijk uitspreekt, dan is het binnen twee uur geregeld.

Met de meeste hoogachting,

Een moedige strijder voor de publieke zaak

Geef een antwoord