Mijn voorspellingen, terugblik 4

voorspellingenDe vorige ronde voorspellingen heb ik thematisch aangepakt waarbij ik achtereenvolgens vacaturesites, werkloosheid, wervingssites, social media en ATS’en, intermediairs en de economie heb behandeld. En ondertussen heb ik mijn voorspellingen ten aanzien van vacaturesites (matig), ten aanzien van werkloosheid (bijzonder goed) en wervingssites, social media en ATS’en (redelijk) tegen het licht gehouden.

Deze keer keer kijk ik terug op de voorspellingen die ik eind 2011 heb gedaan ten aanzien van intermediairs. Een branche die het bepaald niet makkelijk heeft gehad in het afgelopen jaar.

Over de positie van intermediairs in 2012 zei ik het volgende

Indien werkgevers inderdaad collectief ‘gedwongen’ worden om veel scherper in het personeelsbestand te snijden, biedt dat kansen voor intermediairs. Voor de bekende piek- en ziekproblematiek zullen bedrijven een relatief fors beroep gaan doen op uitzenders. Verder zullen bedrijven specifieke externe expertise op tijdelijke basis tegen een zo laag mogelijk bedrag willen inkopen.

Werkgevers hebben nog altijd de botte bijl nog niet uit de kast gehaald en hanteren daarvoor in de plaats de kaasschaaf. Wat voor uitzenders niet bepaald een positief bericht is geweest, want daardoor zijn er onvoldoende kansen om piek en ziek op te vullen. En voor werving- en selectiebureaus is er daardoor in de nodige beroepsgroepen tenminste nog enige vervangingsvraag geweest. Maar het is schraalhans keukenmeester geweest in 2012, hoewel met name voor specialistische uitzenders en W&S bureaus 2012 mogelijk een meer dan behoorlijk jaar is geweest. Met name binnen de ICT sector is het in het algemeen goed toeven geweest. Daar staat tegenover dat voor veel andere beroepsgroepen (admin, finance, HR) er bepaald geen vrolijk plaatje is te schetsen.

Hoewel optisch gezien Nederland in staat was de recessie te eindigen door twee kwartalen van nulgroei te rapporteren is feitelijk de recessie van 2011 nooit geeindigd. En met de enorme duikeling in Q3 met negatieve vooruitzichten voor Q4 is er sprake van een herintredend bewustzijn dat het met de economie helemaal niet goed gaat. Hoewel iedereen met twee ogen dat natuurlijk allang had kunnen aanschouwen.

Ik had ook nog een aantal concrete voorspellingen:

 1. USG People overleeft de komende recessie niet in haar huidige vorm. Delen van de onderneming gaan verkocht worden. Het zou me niets verbazen als USG People 2012 zelfs niet overleeft maar in delen aan verschillende partijen wordt verkocht.
  USG People is zonder enige twijfel het lelijke eendje in het land van de grotere uitzenders. Het bedrijf laat consequent slechtere cijfers zien dan haar concurrenten; mede het gevolg van de problematische situatie in haar enige verzorgingsgebied; Europa. Tot op heden heeft USG weten te voorkomen dat ze zich in overzichtelijke moten moet gaan opdelen, maar bij verdere tegenvallende resultaten lijkt dat een onvermijdelijkheid te worden.
 2. De huidige generatie intermediairs zullen nauwelijks enige innovatie (technologie, social media, marktbenadering, business model) laten zien waardoor zij aanzienlijk slechter uit de recessie gaan komen. Nieuwe intreders met innovatieve business modellen gaan in de komende jaren zorgen voor een koude sanering onder de huidige generatie intermediairs.
  De autonome reflex van uitzenders is nog altijd aanwezig; in tijden van recessie worden geen investeringen gedaan, wordt er niet geinnoveerd en wordt er uitsluitend in de kosten gesneden. Het probleem is dat de wereld rondom de uitzenders wel in rap tempo veranderd.
 3. Uitzenders die vooral relatief jonge uitzendkrachten inzetten, hebben de grootste kans om de huidige recessie te overleven en te innoveren.
  Voor zover mij bekend is dit inderdaad het geval, maar ik zal de definitieve uitslag moeten uitstellen tot de jaarcijfers van dit type specialistische uitzenders binnen zijn.
 4. Het aantal uitzendvestigingen wordt aanzienlijk teruggebracht en zal ook bij een verbetering van de economische vooruitzichten niet meer groeien.
  Het jaar 2012 is een bloedbad gewest als het om de sluiting van uitzendvestigingen gaat. En met de recente melding van USG topman Rob Zandbergen in het achterhoofd is duidelijk dat 2012 niet het einde is van de vestigingenkrimp.
 5. Het aantal faillissementen van intermediairs zal in de eerste maanden van 2012 zeer sterk groeien waarbij met name het aandeel werving- en selectiebureaus sterker toeneemt dan enig ander type intermediair.
  De eerste helft van 2012 heeft weliswaar een stijging van het aantal faillissementen laten zien, maar er was absoluut geen sprake van een zeer sterke groei. Het jaarlijks voortschrijdend gemiddelde is gestegen tot ruim 18 faillissementen per maand waarmee we nog altijd ver onder de korte piek in 2009 (bijna 27 faillissementen per maand) zitten. Tegelijkertijd zitten we veel hoger dan het dal van ruim 5 faillissementen per maand; een score die werd bereikt kort voor het uitbreken van de financiele crisis in het najaar van 2008.
Geef een reactie