Mijn voorspellingen voor 2012: terugblik, 5

voorspellingenDe vorige ronde voorspellingen heb ik thematisch aangepakt waarbij ik achtereenvolgens vacaturesites, werkloosheid, wervingssites, social media en ATS’en, intermediairs en de economie heb behandeld. En ondertussen heb ik mijnvoorspellingen ten aanzien van vacaturesites (matig), ten aanzien van werkloosheid(bijzonder goed), wervingssites, social media en ATS’en (redelijk) en intermediairs (redelijk) tegen het licht gehouden.

Deze keer keer kijk ik terug op de laatste van de serie voorspellingen die ik eind 2011 heb gedaan. En die ging, meer dan toepasselijk, over de economie. Niet bepaald een florissant onderwerp natuurlijk…

Dit waren mijn voorspellingen voor de arbeidsmarkt als gevolg van deze economische ontwikkelingen:

 • Werkloosheid zal sterk stijgen, met name in de tweede helft van 2012.
  Een werkloosheidsniveau eind 2012 boven de 7% is niet denkbeeldig. De werkloosheid is in 2012 sterk gestegen, waarbij een niveau van 7% of hoger nog zeker kan worden gehaald. Alleen zullen we moeten wachten tot medio januari om de kleur van de rook te bepalen
 • Jeugdwerkloosheid neemt aanzienlijk sterker toe dan de algemene werkloosheid.
  Tja, daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn; de jeugdwerkloosheid is inderdaad fors sneller gestegen dan de overall werkloosheid.
 • Regering zal sigaren uit eigen doos stimuleringsmaatregelen (bij gebrek aan echt geld) voorstellen die geen enkele impact gaan hebben op de werkgelegenheid.
  Ik had meer aandacht moeten besteden aan de landelijke politiek, want dan had ik vast voorbeelden kunnen opnoemen. Maar het kleingeestige geknoei wat in Nederland voor politiek doorgaat is zo ongekend saai dat ik eerlijk gezegd geen idee heb van wat er in het Haagse, zonder enig zichtbaar succes overigens, ten aanzien van de werkgelegenheid is bekonkeld.
 • Interim recruiters zijn ten dode opgeschreven.
  Wie kent er nog een levende interim recruiter? Heel voorzichtig mee omgaan, want ze zijn uitermate breekbaar.
 • Corporate recruiters zijn ten dode opgeschreven.
  Er is het nodige gesaneerd in het afgelopen jaar in corporate recruitmentland. Waar natuurlijk heel wat interim recruiters het slachtoffer van zijn geworden…
 • Generieke werving- en selectiebureaus zijn ten dode opgeschreven.
  Als ik naar het consequent hoge volume aan faillissementen kijk is er bijzonder weinig toekomst in dit marktsegment.

Waarbij ik ook nog deze beschouwing had toegevoegd:

En dit alles tegen een achtergrond van structurele krapte binnen bepaalde beroepsgroepen; waar specialistische recruiters en ZZP’ers een goede boterham kunnen blijven verdienen. Een zeer bijzondere situatie…

Een meer dan fatsoenlijke score

Geef een reactie