ABU: 2012 is een rampjaar aan het worden

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 11 (week 41 – 44) van 2012. En voor de elfde achtereenvolgende periode was er een daling te noteren:

In periode 11 (week 41 – 44) daalde het aantal uitzenduren met 5% en de uitzendomzet nam af met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Geen verrassing natuurlijk maar het doet toch altijd weer pijn om de negatieve trend wederom bevestigd te zien. En dat niet alleen; de krimp lijkt zich zelfs te versnellen.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2010 t/m 2012 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012

En hier is duidelijk te zien dat ondanks een afnemend resultaat in periode 11 van 2011 het resultaat van periode 11 in 2012 nog negatiever is dan in de voorgaande periode. Het is natuurlijk veel te vroeg om hier enige conclusie aan te verbinden, maar het stemt tot zorg.

Door dit resultaat is echter ook weer een versnelling zichtbaar in de daling van de trendlijn van de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

De vrijwel rechtlijnige daling van de afgelopen tijd lijkt zich te versnellen. Geen verwonderlijke situatie natuurlijk aangezien de positieve resultaten van de periodes in 2011 steeds meer uit de index beginnen te verdwijnen. Waarmee bij een voortdurende krimp de daling zich zal versnellen.

De verandering van de trendlijn van maand op maand is in onderstaande grafiek weergegeven:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

Voortdurende krimp, dat is het beeld. Verder kan aan de kleine daling weinig worden ontleend omdat de maandelijkse variatie relatief groot kan zijn.

Ontwikkelingen per sector
Alle sectoren laten in periode 11 wederom een krimp zien, waarbij de sectoren Zorg en Industrie beiden harder krimpen dan in de voorgaande periode; de andere twee sectoren laten een identieke krimp zien in vergelijking met periode 10. De sectorAdministratief laat een krimp van 3% zien, de sector Medisch –20%, Techniek -6% en Industrie -6%. Wat een droefenis…

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

De sector Medisch is door de index-grens van 60 heen gedoken; zoals op basis van de resultaten van de vorige periode al was verwacht. En nog altijd is er geen enkele indicatie dat er sprake is van enige afvlakking van de daling; eerder het tegenovergestelde..

De sector Administratief zet haar zeer lichte daling voort. Een bijzonder onprettige situatie omdat deze sector hiermee op een nieuw dieptepunt sinds het uitbreken van de crisis is aanbeland. Sinds 2008 is de index voor de sector Administratief nog nooit zo laag geweest.

De sectoren Techniek en Industrie zetten hun synchrone daling onveranderd voort.

We kunnen ons naar alle waarschijnlijkheid gaan opmaken voor een jaar van continue krimp; een situatie die we sinds 2009 niet meer hebben meegemaakt. Waarbij het tevens de vraag is of 2013 een jaar zal worden waarbij de grote uitzenders zich aan deze neergaande lijn kunnen ontworstelen. Gezien de bijzonder sombere vooruitzichten lijkt het onwaarschijnlijk dat volgend jaar enig herstel zal laten zien.

Geef een antwoord

2 Comments
  • Ted
    says:

    Wat een vreemde daling in de sector Medisch overigens.

    Gelet op vergrijzing en ontwikkelingen in de zorgsector zou je verwachten dat de vraag naar (flexibel) personeel juist alleen maar zou moeten toenemen.

    Verklaring lijkt mij niet te zoeken in krimp van de economie en arbeidsmarkt. Benieuwd naar reacties!