USG-topman Rob Zandbergen: ”Ik blijf gewoon CEO”

USG People CEO Rob ZandbergenCEO Rob Zandbergen blijft aan als bestuursvoorzitter bij USG People. Dat laat hij via mail weten. Maandag schreven wij dat hij afgelopen maand blijkt te zijn uitgeschreven als rechtstreeks directeur van vrijwel alle Belgische dochtermaatschappijen waar de CEO tevens statutair bestuurder van was.

Het Belgisch Staatsblad publiceerde in oktober en november aankondigingen van bestuurswisselingen, waarbij de leden van de Raad van Bestuur van USG People plaats maken voor lager geplaatste verantwoordelijken met een financiële of boekhoudkundige achtergrond. Dat geldt onder meer voor dochtermaatschappij Unique NV waar een bedrijfsrevisor zitting neemt. Dochterbedrijf Start People NV houdt een zuiver operationeel bestuur.

Blijkbaar vergemakkelijkt USG People de rapportagelijnen van zijn Belgische organisatie, die overigens beduidend beter presteert dan zijn Nederlandse pendanten. En passant lijkt de bestuursshuffle een eventuele bedrijfsoverdracht van de Belgische dochtervennootschappen te kunnen versoepelen.

Al met al reden om aan Zandbergen verduidelijking te vragen.

Verlate strategie
Opmerkelijk genoeg publiceerde het Staatsblad dat de herschikking gepubliceerd werd op basis van een ‘eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders genomen op 1 oktober 2012’.

Niettemin is de herschikking van bevoegdheden volgens Zandbergen onderdeel van de vorig jaar bekendgemaakte ‘enhanced strategy’. Sinds die strategische koerswijziging rapporteert USG People in al zijn landen aan de hand van drie product-marktcombinaties.

Zandbergen: ‘Door de vorming van drie divisies veranderden onze rapportagelijnen. Dat hebben we in alle landen ook juridisch geregeld en is nu blijkbaar in België gepubliceerd.’ Zandbergen voegt daaraan toe dat ‘de nieuwe aansturing […] natuurlijk niets te maken [heeft] met vroeger en met [de vroegere overname van] Solvus.’

Bovendien heeft de shuffle in de woorden van Zandbergen ‘natuurlijk ook niets van doen met mij. Ik blijf gewoon CEO.’

Geef een reactie