#MYE2012: Internationale werving

Trumposaurus MonsterGoed, nu een interactieve sessie over internationaal werven. Interactief omdat het een debat betreft.

Er kan gekozen worden uit vijf stellingen:

  • Ook bij internationaal werven moet de voertaal Nederlands zijn
  • Internationaal werven is alleen voor hoger opgeleiden
  • Internationaal werven buiten Nederland kost meer dan het oplevert
  • Internationaal werkzoekenden zijn geluikszoekers
  • Internationaal werven zou zich moeten beperken tot de EU

De vetgedrukte stellingen zijn de twee stellingen waar de zaal over gaat debatteren; waarbij het ene deel van de zaal voor de stelling gaat debatteren en de ander tegen. Verder zijn er zijn twee experts die de stellingen gaan verdedigen (zowel voor als tegen). En we hebben rechters…

Internationaal werven is alleen voor hoger opgeleiden
We beginnen dus met de eerste stelling. Met als eerste de expert die voor de stelling is; maximaal 2 minuten mag hij zijn positie onderbouwen. Vervolgens de expert die tegen de stelling is. Om het spannend te maken; ik ben ook tegen de stelling. Vervolgens mogen de rechters hun eerste oordeel vellen; er zijn evenveel stemmen voor als tegen.

En dan nu de zaal, waar het begin wat roestig is maar de gespreksleider is een professionele debater dus die krijgt de mensen wel los om te gaan staan en te spreken. Er wordt netjes over en weer argumenten voor en tegen uitgewisseld. En er komt enig sentiment los waarbij de hoge werkloosheid als argument op de vloer wordt gegooid. Het debat wordt steeds levendiger.

En na enige aanvullende vragen is het nu aan de rechters om hun tweede oordeel te vellen. Er is geen verandering van hun oorrdeel; wat natuurlijk erg jammer is van de inspanningen van alle debaters.

Voordat we aan de tweede stelling beginnen wordt er eerst geroteerd. Voorstanders worden rechters, rechters worden tegenstanders en  tegenstanders worden voorstanders.

Internationaal werven buiten Nederland kost meer dan het oplevert
We gaan aan de slag met de tweede stelling. Met een tip van de debatleider. Dat de debatteerders zich beter kunnen richten tot de rechters dan tot de opponenten aangezien je deze toch niet kan overtuigen. De eerste expert laat zich hierdoor direct inspireren; hij richt zich vrijwel alleen nog op de rechters. En de tweede expert blijkft natuurlijk niet achter; hij probeert uit alle macht de rechters van zijn gelijk te overtuigen.

En wat beslissen de rechters? Er is een meerderheid die tegen de stelling is. Op zich is dat natuurlijk niet zo verwonderlijk, waarom zou je tenslotte internationaal werven is het kostbaar is?

Het debat verloopt nu een stuk levendiger; mede doordat de debatleider beide partijen enige Lagerhuis tactieken leert waar iedereen snel en met graagte gebruik van maakt. Maar wat levert het op? Zijn de rechters op basis van het debat van mening veranderd? Het antwoord is…. JA! Er zijn meerdere rechters van mening veranderd waardoor een overgrote meerderheid nu tegen de stelling is. Hoezee!

Bijzonder leuke sessie, hoewel we met zijn allen inhoudelijk vast niet veel wijzer zijn geworden. Afgezien dat we allemaal een stoomcursus debating hebben gehad. Met dank aan een uitstekende gespreksleider.

Geef een reactie