Breaking news: vacatures in november 201

huilenOm maar meteen met de deur in huis te vallen, november 2012 is bepaald een slechte maand geworden. In de maand waarop duidelijk werd dat Nederland feitelijk onafgebroken in een recessie heeft gezeten, is het unieke vacaturevolume ten opzichte van 2011 met maar liefst 11% in elkaar gedonderd. Met een redelijk grote kans dat het gat met vorig jaar in de komende weken nog verder zal oplopen.

Gelukkig is het vacaturevolume van november nog altijd meer dan 8% hoger dan in november 2009 en 2010, maar dat waren natuurlijk zeer slechte jaren. De conclusie voor 2012 kan feitelijk al worden gemaakt; als het om het vacaturevolume gaat is het een bijzonder matig jaar geworden. En als de huidige ontwikkelingen enige indicatie zijn voor het nieuwe jaar dan wordt het allemaal nog een stuk slechter…

Vacaturevolume in november
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in november over de afgelopen vier jaar:

Aantal nieuwe vacatures in november, 2009 – 2012. Bron : Jobfeed.

Aantal nieuwe vacatures in november, 2009 – 2012. Bron : Jobfeed.

Een bijzonder groot verschil; waarbij november 2012 plotseling een stuk dichter bij 2009 en 2010 is komen te liggen dan bij november 2011. Geen prettig beeld, maar laten we eens ongebreidelijk positief zijn en net doen alsof dit een negatieve uitschieter is. Dat positivisme wordt echter per direct de bodem ingeslagen als we de maanden van 2011 eens vergelijken met die van 2012:

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2011 en 2012. Bron : Jobfeed.

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2011 en 2012. Bron : Jobfeed.

Tja, met uitzondering van januari en februari laten alle andere maanden van 2012 dus een (aanzienlijk) lager vacaturevolume zijn in vergelijking met de overeenkomstige maanden van 2011. Op basis van een schatting van het vacaturevolume van december 2012 lijkt dit jaar ruim 6% lager te eindigen dan 2011. Met andere woorden, we zitten wederom in een serieuze krimpmodus. Geen verwonderlijke situatie natuurlijk als we de gestage groei van de werkloosheid in Nederland in ogenschouw nemen. En als we de sombere economische vooruitzichten voor zowel Nederland als Europa in deze mix betrekken dan ziet het er voor 2013 nog slechter uit.

Om het vacaturevolume van november 2012 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

De jaartrend heeft haar daling weer ingezet nadat het in eerste instantie leek alsof het gemiddelde vacaturevolume per maand zich zou stabiliseren rond de 110.000. Er lijkt een gerede kans dat we in het voorjaar van 2013 weer dicht bij de grens van 100.000 unieke vacatures per maand zullen gaan komen. Een niveau waarop voor recruitmentland een nieuwe ijstijd zal zijn aangebroken als we de vergelijkbare situatie in 2009 en 2010 nog even kort in ogenschouw nemen.

Geef een antwoord