Waar zijn alle administratieve functies gebleven, 2?

Bijna vier maanden geleden vroeg ik me hardop af waar alle administratieve banen zijn gebleven. Een beroepsgroep die voor de financiele crisis garant stond voor enorme aantallen vacatures maar sindsdien een spectaculaire krimp heeft laten zien die nog altijd niet is gestopt.

Zo ziet de ontwikkeling van het vacaturevolume van de beroepsgroep Administratie en klantenservice er uit:

Vacaturevolume beroepsgroep Administratie en klantenservice, 2008 – heden. Bron: Jobfeed

Vacaturevolume beroepsgroep Administratie en klantenservice, 2008 – heden. Bron: Jobfeed

Vacaturevolume krimpt
Hoewel uit bovenstaande grafiek duidelijk te zien is dat het volume aan administratieve vacatures fors is gedaald, wordt de impact een stuk duidelijker indien de ontwikkeling van dat volume wordt afgezet tegen het voortschrijdende jaarvolume; waarbij het jaarvolume van het kalenderjaar 2008 het ijkpunt (0%) is:

Verandering (in %) van het vacaturevolume beroepsgroep Administratie en klantenservice, 2008 – heden

Verandering (in %) van het vacaturevolume beroepsgroep Administratie en klantenservice, 2008 – heden

Het volume aan vacatures voor administratieve functies is op dit moment 45,9% lager in vergelijking met het ijkpunt over heel 2008. Waarmee de krimp ondertussen dus aanzienlijk groter is dan tijdens het eerste dieptepunt na de financiele crisis in 2010. Als we dan in ogenschouw nemen dat het totale vacaturevolume op dit moment 3,4% groter is in vergelijking met het ijkpunt over heel 2008 dan is bijzonder duidelijk dat de behoefte aan administratieve functies volledig in elkaar gestort. En dat de bodem van de krimp nog altijd niet lijkt te zijn bereikt.

Wordt 2013 het jaar waarop het vacaturevolume van administratieve functies onder de 50% krimp duikt? Als we de negatieve economische vooruitzichten in ogenschouw nemen, lijkt het slechts een kwestie van tijd tot deze verwachting werkelijkheid wordt.

Uitzendvolume krimpt
In onderstaande grafiek is de index voor de sectoren weergegeven op basis van de ABU cijfers. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren.

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

Ook hier is een sterke daling van het volume aan uitzenduren te constateren sinds het uitbreken van de financiele crisis, maar de daling is een stuk minder dramatisch dan bij het vacaturevolume. Het volume aan uitzenduren voor administratieve krachten is ‘slechts’ 28%. Waarbij er sinds 2010 een stabiele situatie lijkt te zijn ontstaan, hoewel in de afgelopen 6 periodes de trendlijn weer zeer licht aan het dalen is.

Een krimp van 45,9% in administratieve vacatures versus 28% in uitzendvolume roept de vraag op of de krimp in de vraag naar administratief personeel gepaard gaat met een gelijktijdige verschuiving van vaste naar uitzendbanen. De cijfers geven hier vanzelfsprekend geen antwoord op, maar is niet denkbeeldig dat werkgevers zich meer op tijdelijke medewerkers richten om personeelskosten zoveel mogelijk te beperken. Een onzekere toekomst is tenslotte niet bepaald een prikkel voor het dienst nemen van vast personeel.

Geef een reactie

7 Comments