Hoe Social zijn de grootste vacaturebanken op Facebook?

Hoewel het ongetwijfeld boeiend is om de grootste vacaturebank in Nederland te zijn qua aantallen vacatures, vraag ik me toch af hoe ‘Social’ deze vacaturebanken nu eigenlijk zijn. Dit geheel onder het mom van de term Social Media Recruitment die ik steeds vaker tegenkom. In deze blog: Hoe social zijn de grootste vacaturebanken in Nederland op Facebook?

Om te bepalen hoe sociaal actief de vacaturebanken zijn op Facebook, kunnen we kijken naar de hoeveelheid likes op de pagina’s. Wellicht herinneren jullie mijn blog nog die de waarde van een like aan de kaak stelt dus eigenlijk zegt dit kwalitatief niets over de daadwerkelijke Sociale waarde van de vacaturebank. Toch geeft het wel een eerste blik op de mate van activiteiten en aandacht voor het medium.

Aantal fans top vacaturesites (op 3 december).

Aantal fans top vacaturesites (op 3 december)

Toch wel opvallend dat de grootste vacaturebanken van Nederland zo’n verschil tonen in de hoeveelheid fans op de pagina. Kwestie van prioriteit/ aandacht lijkt me. Jobbird, Banenmatch en Monsterboard hebben de meeste fans op hun Facebookpagina en laten de overige vacaturebanken uit de top tien ver achter hen.

Maar… de hoeveelheid fans zegt absoluut niets over de kwaliteit van de gesprekken op Facebook en dus de mate van Social-zijn. Eens zien wat twee Facebook meetinstrumenten ons kunnen aantonen over de daadwerkelijke waarde van de pagina’s.

Er is daar namelijk enigszins een uitspraak over te doen. Ik heb de IPM (Interaction per Mille) verkregen via Conversocial [Link: https://app.conversocial.com/profiler/]. De IPM kijkt naar de mate van interactie per duizend fans op de pagina van de afgelopen 30 dagen. Op basis van het IPM kun je goede concurrentieanalyses maken en kijken hoe interactief het merk is op Facebook. Wel ontbreekt het in dit meetinstrument aan inzicht over de kwaliteit per Facebookbericht.

Interaction per Mille van de top vacaturesites (op 3 december). Bron: Conversocial.

Interaction per Mille van de top vacaturesites (op 3 december). Bron: Conversocial

We kunnen concluderen dat Jobbird wellicht de grootste vacaturebank van Nederland is, maar dat de aandacht duidelijk niet gaat naar Facebook als het gaat om verspreiding van vacatures en de interactie met hun fans. Banenmatch scoort goed; ze staan veel in contact met hun fans op Facebook. Een score van 12,93 betekent dat 129,3 fans van de 1000 interactie heeft met Banenmatch: door middel van een like, reactie of verslag dat gedeeld wordt. JobTrack heeft geen interactie met haar fans op Facebook, terwijl ze toch meer fans hebben dan Banenmatch. Wat is de waarde van hun likes daarbij? 0?

Met het meetinstrument de Conversation Score kunnen we bepalen met welke content de vacaturebanken hun fans ‘voeden’. Hierbij wordt er gekeken naar de mate van performance door middel van een combinatiescore gebaseerd op de hoeveel content/ foto’s/ video’s er wordt geplaatst en de mate waarop fans dit liken en erop reageren. Deze score loopt van 0 tot 100 en geeft de pagina een subjectieve naam. Ik heb ‘Starter’, ‘Fan Favorite’, ‘Conversationalist’, ‘Broadcaster’, en ‘Viral Wonder’ voorbij zien komen. Een Broadcaster is een merk dat meer zendt, dan de interactie aangaat dan een ‘Viral Wonder’. Het is voornamelijk een score om een concurrentieanalyse te maken te bepalen op welk gebied qua content er goed gescoord wordt of een inhaalslag gemaakt kan worden.

Conversation Score van de top vacaturesites (op 3 december). Bron: CScore.

Conversation Score van de top vacaturesites (op 3 december). Bron: CScore

De Conversation score leert ons dat vier van de vijf grootste vacaturebanken toch echt door middel van video’s/ foto’s en linkjes de fans proberen te boeien en vast te houden. Werk.nl vormt hierop de grote uitzondering, maar deze club vormt altijd een grote uitzondering, toch?

Jobbird is een ‘Conversationalist’ en plaatst voornamelijk foto’s en linkjes (naar allerlei artikelen). Daarentegen is Banenmatch een ‘Viral Wonder’ met veel reacties naar fans, nog meer foto’s, linkjes en video’s. Monsterboard plaatst vele foto’s, treedt veel in contact met fans op de pagina, maar heeft toch niet veel actieve fans die zelf meepraten aldus CScore. Dit blijkt ook wel uit hun IPM.

Wat zeggen deze gegevens nu over hoe Social de vacaturesites zijn op Facebook? De grootte van de vacaturebank zegt in ieder geval niets over de performance op Facebook, hierbij spreek ik uit ervaring. Als we in het algemeen kijken naar de mate van activiteit op Facebook door de vacaturebanken in Nederland, kunnen we concluderen dat minder dan de helft actief gebruik maken van Facebook in hun strategie, waarvan maar 4 van de top 10 vacaturebanken een noemenswaardige IPM score of Conversation score hebben. Opvallend is in ieder geval dat de grootste vacaturebanken van Nederland niet allen even actief zijn op Social Recruitment via Facebook!

Geef een reactie

10 Comments