Faillissementen in november 2012

FaillissementenHet aantal faillissementen van uitzenders en werving & selectiebureaus is in november 2012 spectaculair gedaald; van 15 (in oktober) naar slechts 5 in de afgelopen maand. Een volstrekt onverwachte ontwikkeling; hoewel het natuurlijk wel een heel prettig bericht is voor de intermediaire sector. Een dergelijk laag aantal faillissementen is sinds oktober 2008 niet meer voorgekomen.

En daarmee is de jaartrend ook scherp naar beneden gedoken; van een gemiddelde van 18,2 naar 16,4 faillissementen per maand. Gezien de vrij forse maand-op-maand variatie in het aantal faillissementen is het natuurlijk de vraag of we hier met een herstzwaluw te maken hebben of met een structurele daling.

In onderstaande grafiek is de grijze lijn het aantal faillissementen per maand, de rode lijn is het gemiddeld aantal faillissementen per maand; gebaseerd op het voortschrijdende jaarvolume:

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend gemiddeld maandvolume, januari 2007 – november 2012

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend gemiddeld maandvolume, januari 2007 – november 2012

Dankzij het opvallende resultaat in november is de trendlijn plotseling scherp gedaald; de min of meer geleidelijke stijging is daarmee volledig doorbroken. Gezien de nogal forse variatie in het aantal faillissementen per maand is het nog wat te vroeg om de champagne open te trekken; hoewel het natuurlijk wel mag. Tenslotte is er de laatste tijd niet al teveel te vieren…

Is dit een eenmalige uitschieter naar beneden of staan we aan de vooravond van een structureel lager aantal faillissementen binnen de intermediaire sector? Voorlopig ga ik uit van de eerste optie; de oplopende werkloosheid, de daling van het vacaturevolume en de  algehele malaise in Europa doen vermoeden dat een dergelijk laag niveau aan faillissementen onder de huidige omstandigheden niet houdbaar is. Het is zelfs verbazingwekkend te noemen dat november niet juist met een hoger aantal faillissementen, in vergelijking met voorgaande maanden, is geeindigd.

De grafiek is gebaseerd op de faillissementsinformatie van Faillissementen.com. De cijfers betreffen bedrijven binnen de SBI-code 78(Arbeidsbemiddeling/uitzendbureau’s/personeelsbehoefte) die in de database van Faillissementen.com als failliet staan geregistreerd.

Geef een reactie