Het gaat een stuk beter in de VS

Voor eenieder die, mede door het holle geschreeuw van Vermeend, denkt dat het in de VS een stuk beter gaat dan in Europa; think again. Inderdaad, de gerapporteerde werkloosheid is gedaald naar een volstrekt leugenachtige 7,7%, maar dat cijfer is uitsluitend het gevolg van een daling van de arbeidsparticipatie die op dit moment op het laagste niveau in decennia staat. En wat te denken van de armoede in de VS, waarbij de armsten uitsluitend dankzij voedselbonnen kunnen overleven? Dat aantal is ondertussen gegroeid tot 47 miljoen personen (in 23 miljoen huishoudens):

Participating Households And Benefit Per Household

In slechts 4 jaar tijd een toename van meer dan 9 miljoen huishoudens. Het gaat inderdaad een stuk beter in de VS. Geen banen en geen eten. Je vraagt je bijna af wat Europa verkeerd doet…

Geef een antwoord