De rest van Nederland komt er ook achter?

PositiefKrijg nou tandjes! Wie had dit verwacht? De beroepsbevolking gaat niet krimpen?:

Met de voorgenomen stijging van de AOW-gerechtigde leeftijd zal het aantal 65-plussers in de potentiële beroepsbevolking oplopen naar 0,8 miljoen in 2040. Dit blijkt uit de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS. De totale potentiële beroepsbevolking, afgebakend als alle inwoners tussen de 20 jaar en de AOW-leeftijd, zal dan uit 10,1 miljoen personen bestaan. Dat is evenveel als begin 2012.

Voor de lezertjes van RecruitmentMatters hoort een dergelijke voorspelling natuurlijk geen verrassing te zijn, maar voor de mainstream ignoramus zal het ongetwijfeld als een paradigmashift klinken. Geen krimp van de potentiele beroepsbevolking. Maar, maar… de leegloop als gevolg van de vergrijzing? De war for talent?

Inderdaad, ze bestaan niet…

En dit keer niet door een simpele blogger gemeld, maar door het CBS. En dan moet het toch wel waar zijn? Dus gaan we binnenkort een update van het enge sprookje van Intelligence Group krijgen? Of zwijgt dit ‘onderzoeksbureau’ voortaan als het graf over zaken waar ze aantoonbaar geen verstand van heeft. Wat natuurlijk een hele opluchting zou zijn.

Geef een antwoord