Franchiseflexbaas Marcel Slaghekke op jacht

Marcel SlaghekkeMarcel Slaghekke is opnieuw op overnamepad. Dat meldt hij RecruitmentMatters in een interview. De voormalig grootaandeelhouder van de drie jaar geleden omgevallen Olympia Flexgroup zit midden in overnameonderhandelingen. Met wie is onduidelijk. Slaghekke: ‘We zijn bezig met onderhandelingen. De deal is nog niet rond.’

Slaghekke liet zich het nieuws ontvallen tijdens een interview naar aanleiding van zijn jaarcijfers. De – niettemin indrukwekkende – omzet bleek volgens zijn accountant EUR 10 miljoen lager dan Slaghekke in april nog meldde. Wij vroegen hem wie er beter kon tellen: zijn boekhouder of hijzelf…

Q&A Marcel Slaghekke, eigenaar en directeur, Staffing Associates

In april meldde u nog in vakblad Flexmarkt EUR 30 miljoen te hebben omgezet in 2011. In uw jaarverslag blijkt het slechts EUR 20 miljoen te zijn geweest. Waar zijn die EUR 10 miljoen gebleven?

‘Dat verschil komt doordat we op 31 december 2011 het bedrijf Logistic Services hebben overgenomen. Die omzet heb ik bij mijn opgave aan Flexmarkt meegerekend. Dat was een uitzendbureau met meerdere vestigingen.’

Logistic Services deponeert geen omzetcijfers. Kan ik concluderen dat het bedrijf precies EUR 10 miljoen omzette in 2011?
‘Ja.’

Het bedrijf telt vier vestigingen. Is EUR 2,5 miljoen omzet per vestiging niet aan de hoge kant?
‘Nee. Dat is de omzet die het bedrijf draait: EUR 2,5 miljoen gemiddeld per vestiging.’

Eerder nam u Betere Banen over. Hoeveel zette Betere Banen om?
‘In 2010 zette Betere Banen 12,5 miljoen euro om. De omzet over 2011 van Betere Banen is volledig meegeconsolideerd.’

Waarom heeft u – als de overname van Logistic Services plaatshad op 31 december 2011 – die omzet niet meegeconsolideerd in de jaarrekening?
‘Omdat we niet de BV, maar wel de activiteiten hebben overgenomen. Formeel betrof de overname van Logistic Services een activa-transactie, geen overname.’

Kan ik concluderen dat de activa-transactie dan al wel in de gedeponeerde balans van 2011 is verwerkt?
‘Nee. Dat is feitelijk pas verwerkt vanaf 1 januari 2012.’

Betreft het dan niet gewoon een overname die u in 2012 deed?
‘Nee. Nou ja, we sloten de deal op 31 december om 23:59 uur… In juridische zin kochten wij Logistic Services in de twilight-zone tussen 2011 en 2012.’

Het komt me niet helemaal zuiver over om EUR 30 miljoen omzet te claimen als het EUR 20 miljoen betreft.
‘De combinatie had een opgetelde omzet van EUR 30 miljoen. En bovendien, van nul naar twintig of van nul naar dertig miljoen groeien: Dat is toch om het even?’

Hoe belangrijk vond u het zelf om met een omzetcijfer van EUR 30 miljoen in Flexmarkt te staan?
‘Als ik het niet belangrijk zou vinden, zou ik ook liegen. Bovendien hebben de franchisenemers in de combinatie die feitelijke omzet gegenereerd. En accountantsregels zijn anders dan commerciële regels.’

U meldt in het directieverslag als een van uw doelen voor 2014 dat franchisenemers ‘een uitstekend inkomen [hebben] vanaf het derde bestaansjaar.’ Hebben ze dat nu nog niet?
‘Daarmee bedoel ik dat de ondernemer vanaf zijn derde jaar tussen 60.000 en 120.000 euro moet kunnen overhouden aan zijn werk. Dat vind ik een redelijk ondernemersinkomen. Het eerste jaar maken franchisers geen verlies, maar ze behalen nog niet dat uitstekende ondernemersinkomen.’

Op uw balans prijkt een goodwillpost van 2,6 miljoen euro. Waar komt die vandaan?
‘We hebben in 2011 Betere Banen overgenomen. Het grootste deel van de goodwill heeft betrekking op die overname.’

Uw vaste afschrijving op goodwill komt neer op een kleine 3 ton per jaar. De rentelasten voor uw krediet van 1,1 miljoen euro en uw werkkapitaal komen neer op nog eens ruim 3 ton. U moet dus jaarlijks 6 ton winst maken om break-even te draaien. Gaat dat dit jaar lukken?
‘Ja. In 2012 hebben wij groei van ons marktaandeel gerealiseerd. Ook groeide onze winst. In die zin voldoen wij aan de doelstellingen. Onze doelstelling is om voor aftrek van belastingen, rente en afschrijvingen 1 miljoen euro winst te maken. Dat gaat dit jaar lukken. En daarmee wordt de nettowinst onder de streep gegarandeerd positief.’

Met uw hoge schuld, grote goodwillpost, lage eigen vermogen en snelle groeidoelstelling lijkt Staffing Associates sterk op de Olympia Flexgroup.
‘Daar ben ik het niet mee eens. Olympia had veel schuld gekocht, met de overname van Allbecon. Met diezelfde reverse-takeover kocht Olympia bovendien veel goodwill uit eerdere overnames van dat bedrijf. Daar zit wel een verschil in waardering in. Wij zeilen dus niet scherp aan de wind. Wij hebben nog niets extra van onze goodwill afgeschreven, en wat het eigen vermogen betreft: daar staat een garantievermogen van 6,5 ton van mijzelf achter. Als je die bij het eigen vermogen optelt, zijn wij solvabel genoeg.’

Tenzij we de goodwill daar weer van aftrekken.
‘Daarin verschilt onze balanspositie niet van die van beursgenoteerde bedrijven als USG People, Aamigoo en Adecco.’

Bent u bezig met een beursgang?
‘Voor een beursgang zijn wij veel te klein. Ons soort bedrijf is niet meer interessant genoeg voor investeerders. En bovendien hebben wij voor onze groeiplannen een beursgang niet nodig. Wij willen onze overnames niet met aandelenemissies financieren.’

U wilt in 2014 een omzet van EUR 40 miljoen draaien. Hoe?
‘Door acquisities en door autonome groei. Als de markt groeit, dan moet ons aandeel nog sneller toenemen. Die doelstelling halen wij ook dit jaar: onze autonome groei in 2012 is 7 tot 10 procent.’

Bent u op dit moment bezig met een overname?
‘Ja. Ik kan niet zeggen met wie, maar we zijn bezig met onderhandelingen. De deal is nog niet rond.’

In welk soort prooien bent u geïnteresseerd?
‘In uitzendbureaus met een kwalitatieve uitstraling. Dat hoeven niet noodzakelijk franchisebedrijven te zijn. Het liefst koop ik een bedrijf met een goed management. Dat kunnen generieke uitzendbureaus zijn, waar wij ons franchisemodel op loslaten. Partijen waar ik in geïnteresseerd ben, hebben een omzet die varieert van EUR 500.000 tot EUR 25 miljoen.’

U bent nog steeds enig aandeelhouder?
‘Ja.’

Waar haalt u het geld voor uw overnames vandaan?
‘Uit bancaire financiering: Op dit moment via Deutsche Bank en IFN Finance.’

Wat hebben uw franchisenemers aan uw acquisities?
‘Wij proberen de acquisities bij franchisenemers onder te brengen.’

Dus de verkopende partij moet er eerst uit?
‘Niet altijd. Het bestaande management kan doorgaan als franchisenemer. In de uitzendmarkt kijken wij daar gek tegenaan, maar in de detailhandel is dat redelijk gewoon. Als ze verstandig zijn, doen ze dat. Maar het kan ook zijn dat een eigenaar zijn bedrijf bij ons onderbrengt als franchise en dat wij daar een koopprijs voor geven. En vervolgens kan hij doorgaan als franchisenemer. Dan heeft hij gecasht, zonder zijn vak op te geven.’

Bij de lancering van Staffing Services telde uw bedrijf zeven dochtermerken. Daarvan zijn er al vier gesneuveld. Waarom?
‘We hebben er met de overname van Betere Banen een paar uit de markt gehaald of samengevoegd. Zo heet CareMediair nu Happy Nurse. Voor nichemerken als High Fifty-Five en techlabel Crexx konden wij onvoldoende garanderen dat een franchisenemer met het uitzenden in die niche genoeg zou kunnen omzetten. Dat zijn beslissingen die we halverwege 2011 hebben genomen.’

Geef een antwoord