CBS: Werkloosheid november naar 7%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is in november de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) gestegen ten opzichte van oktober 2012:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2012 toe met 16 duizend en kwam uit op 552 duizend personen

Als een gevolg van deze groei is het werkloosheidspercentage tot 7% gestegen; na oktober is dit de tweede achtereenvolgende maand waarin de werkloosheid met maar liefst 0,2% stijgt. En een stijging die ons tot op een olifantshaar bij de grens van 7% werkloosheid heeft gebracht: 6,96%…

Het langere termijnbeeld van zowel het niet-gecorrigeerde als het voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – november 2012. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – november 2012. Bron: CBS

De voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid blijft dus bijzonder snel stijgen en is bijna door de grens van de 7% werkloosheid heen gebroken. Het lijkt zeer aannemelijk dat in december die grens zal worden doorbroken. En daarmee zal ook mijn voorspelling van eind 2011 over de groei van de werkloosheid in 2012 werkelijkheid worden:

Het zou mij niets verbazen als we in de huidige recessie met een werkloosheid van meer dan 7% geconfronteerd gaan worden in 2012. Waarbij een verdere groei in de daarop volgende jaren evenmin mag worden uitgesloten.

Het waarheidsgehalte van de tweede zin ligt overigens nog in de toekomst besloten. Voor de nabije toekomst lijkt een verdere groei een onvermijdelijke; een snelle blik op de publicaties van het CBS van vandaag maakt dat ondubbelzinnig duidelijk:

CBS, 20 november 2012

De roep om steunmaatregelen voor bepaalde leeftijdsgroepen (jongeren, 55-plussers) of sectoren (Bouw) zal door dit soort cijfers sterk toe gaan nemen. Laat ik daarom eens kijken naar de situatie van een drietal grote leeftijdscategorieën (15 – 25 jaar, 25 – 45 jaar, 45 – 65 jaar) in de Nederlandse beroepsbevolking en de wijze waarop de werkloosheid zich hier ontwikkeld.

15 – 25 jarigen
Dit is de ontwikkeling van de jongste leeftijdsgroep van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – november 2012. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – november 2012. Bron: CBS

Op dit moment staat de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid op 13,7% waarmee de jongste leeftijdsgroep als enige van de drie leeftijdsgroepen onder het werkloosheidsniveau van 2004 – 2005 blijft.

Op dit moment zijn er volgens het CBS 119.000 jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar werkloos.

25 – 45 jarigen
Dit is de werkloosheidsontwikkeling van 25 – 45 jarigen:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – november 2012. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – november 2012. Bron: CBS

Ondertussen is het werkloosheidsniveau van 2004 – 2005 doorbroken en staat op 6,3%

Er zijn op dit moment 235.000 werklozen in deze leeftijdscategorie.

45 – 65 jarigen
En last but not least, dit is de ontwikkeling van de werkloosheid bij de oudste leeftijdscategorie van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – november 2012. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – november 2012. Bron: CBS

De werkloosheid onder de oudste leeftijdscategorie is sinds januari van dit jaar met 1% gegroeid en staat nu op 6,0%. Maar sinds september is de groei 0,5%. De ontwikkeling van de werkloosheid is dus zonder meer zorgelijk te noemen. Hier zien we de laaste maanden een zich versnellende stijging van de werkloosheid die ondertussen ver boven het niveau van 2004 – 2005 ligt. Met een angstaanjagend perspectief indien de snelheid van de stijging zich doorzet in komende maanden.

Op dit moment zijn 198.000 personen in deze leeftijdscategorie werkloos.

Groei van de werkloosheid per leeftijdscategorie
Als we vervolgens kijken naar het tempo waarin de werkloosheid zich bij de verschillende leeftijdsgroepen ontwikkeld krijgen we een bijzonder interessant beeld:

Ontwikkeling werkloosheid (voortschrijdend jaargemiddelde) op basis van gecorrigeerde werkloosheid; januari 2003 – november 2012. Bron: CBS, RecruitmentLab

Ontwikkeling werkloosheid (voortschrijdend jaargemiddelde) op basis van gecorrigeerde werkloosheid; januari 2003 – november 2012. Bron: CBS, RecruitmentLab

De werkloosheid onder 45 – 65 jarigen groeit veel harder dan die bij de twee andere leeftijdsgroepen terwijl de werkloosheid onder jongeren niet harder groeit dan bij de 25 – 45 jarigen. Waarmee vooral de roep om extra geld om de jeugdwerkloosheid te onderdrukken als volstrekt misplaatst kan worden afgedaan.

In tijden van recessie groeit de werkloosheid traditioneel het hardst aan de ‘randen’ van de beroepsbevolking; jongeren, ouderen en mensen met een arbeidshandicap. De vraag is of in een recessie maatregelen om dat tegen te gaan enige impact zullen hebben anders dan dat het een goed gevoel geeft om de ‘zwakkeren’ binnen de beroepsbevolking te helpen. De kans is groot dat . De beste steun die ouderen, jongeren en arbeidsgehandicapten kunnen krijgen is een groeiende economie. Sterker nog, dat is naar alle waarschijnlijkheid het enige medicijn wat de werkloosheid onder deze groepen weer zal laten dalen. De rest is slechts verspild geld.

Voor meer achtergrond is misschien ook dit artikel nog interessant.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik het niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie

1 Comment