Het UWV jaarplan 2013: niet geschikt voor jeugdige lezertjes…

UWV jaarplan 2013Het UWV jaarplan 2013 is gisteren door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd. En dit jaarplan biedt een schokkend inzicht in het gebrek aan onderscheidingsvermogen van het UWV.

Meteen al in het Voorwoord (pagina 4) staat overigens een briljante voorzet voor het afschaffen van Werk.nl als vacaturesite en cv-database:

2013 is voor UWV een belangrijk jaar waarin we een aantal grote stappen zetten om de besparingen op het uitvoeringsbudget te realiseren. Voor de invulling daarvan kijken wij scherp naar waar wij meerwaarde kunnen bieden.

UWV (WERKbedrijf) biedt namelijk op dat gebied geen enkele meerwaarde, uitsluitend minderwaarde (woord van het jaar 2013?). En zo kan UWV bijzonder eenvoudig een grote besparingsstap zetten in het komende jaar. Natuurlijk kan zij het echte werk ook aan deskundigen overlaten.

Het UWV geeft in het Voorwoord ook nog een ferm dreigement af:

Voor 2013 zijn grote stappen voorzien bij de verdere invoering van digitale dienstverlening. UWV zal de komende jaren forse inspanningen moeten verrichten om enerzijds aan het beoogde tempo van invoering van digitale dienstverlening vast te houden en anderzijds op een verantwoorde manier dienstverlening aan werkzoekenden te blijven bieden. De introductie van digitale dienstverlening langs de weg van de geleidelijkheid is daarbij geen optie. Dat zou niet tijdig genoeg leiden tot de noodzakelijke besparingen.

Holy shit! Met de persisterende problemen van afgelopen jaren in het achterhoofd is de hierboven beschreven ramkoers niets minder dan de aankondiging van enorme rampen voor gebruikers van Werk.nl. Hoe de schrijver van het plan de frase anderzijds op een verantwoorde manier dienstverlening aan werkzoekenden te blijven bieden uit zijn/haar pen heeft gekregen zonder onbeheerste aanvallen van projectielspugen te hebben moeten ondergaan is mij overigens een godsraadsel.

In het hoofdstuk Beleidsprioriteiten in 2013 (pagina 6) staat onder meer het volgende:

Doel is om de dienstverlening aan WW-gerechtigden meer en meer via digitale middelen te bieden. Ook in 2013 worden daar weer belangrijke stappen in gezet. De klant zal steeds meer zelf verantwoordelijkheid moeten nemen bij het zoeken naar werk. Zijn sollicitatieactiviteiten voert hij uit via de Werkm@p. Wij zullen onze vestigingen op de dinsdagmiddag [van 14.00 tot 16.30 uur] openstellen om vragen te beantwoorden van klanten die problemen ervaren bij de digitale werkwijze.

Goed om te weten; bij uitval van Werk.nl is een deel van de dinsdagmiddag beschikbaar om geen antwoord te krijgen op de continuerende problemen die gebruikers van Werk.nl in 2013 gaan ervaren. Bij de ingang van het Werkplein of zover daarbuiten als nodig in verband met de lengte van de rij wordt Cup-a-Soup geserveerd. Dat zouden meer mensen moeten doen…

Overigens is zelden een woord zo krachtig gegangbanged als het woord klant binnen het UWV-jargon. Een echte klant heeft namelijk keuzevrijheid en kan bij een als onvoldoende ervaren dienstverlening naar een andere leverancier stappen. Een niet-werkende werkzoekende met een uitkering heeft daarentegen geen enkele keuzevrijheid. Hij of zij is met handen en voeten gebonden aan de ‘dienstverlening’ van het UWV. Dat is geen klant, dat is een lijfeigene…

In het hoofdstuk Bedrijfsvoering (pagina 20) staat onder tussenkopje ICT het volgende:

Voor de verdere ontwikkeling van digitale dienstverlening kiest UWV ervoor uit te gaan van bestaande middelen die zich bewezen hebben. Dat is goedkoper en minder risicovol.

Wat zegt het UWV hier nu? Welke braindead durft te beweren dat de bestaande middelen zich hebben bewezen? De huidige digitale dienstverlening aan lijfeigenen laat ernstig te wensen over en dat is grotendeels (zo niet volledig) te wijten aan bestaande middelen die in de afgelopen jaren onafgebroken bewezen hebben niet te functioneren.

Ondanks deze verzameling onzin zal de politiek dit jaarplan klakkeloos innemen. Om vervolgens in de loop van 2013 met stomme verbazing te  constateren dat het UWV er wederom geen rooie kroot van bakt. Het onvermogen van politici om de boterberg op het eigen hoofd te zien is werkelijk onvoorstelbaar. En daarmee houden UWV en politiek elkaar wel weer keurig in balans. Ten koste van een snel groeiend leger lijfeigenen…

Geef een reactie

7 Comments