Grote uitzenders steeds minder solvabel

Na vier jaar crisis zijn drie flexgiganten technisch insolvabel. Dat blijkt uit een analyse van RecruitmentMatters. Het is een verbazingwekkende conclusie: na vier jaar van wat nu ‘schuldencrisis’ heet, drukken de eigen kredietpositie nog altijd zwaar op de balansen van Randstad, Adecco en USG People.

Dat kan pas problematisch worden als de flexreuzen hun immateriële activa zouden moeten afwaarderen. Schreven de uitzendbedrijven hun immateriële activa in één klap af, dan zou het eigen vermogen van Randstad, Adecco en USG People plotseling negatief zijn. En dus technisch failliet.

Zover zal het niet komen, maar feit blijft dat nu de boekhouders bij de meeste grote uitzenders de goodwillposities ter discussie stellen, deze drie uitzenders de grootste risico’s lopen op lagere solvabiliteit. Wij hebben op een rijtje gezet waar de boekhouders hun grootste schade kunnen aanrichten.

Reële solvabiliteit (eigen vermogen -/- immateriële activa als % van balanstotaal). NB. Balansgegevens Adecco en Brunel betreffen 30 juni 2012. Balansgegevens Randstad, Manpower, USG People en Kelly Services betreffen 30 september 2012.

Reële solvabiliteit (eigen vermogen -/- immateriële activa als % van balanstotaal). NB. Balansgegevens Adecco en Brunel betreffen 30 juni 2012. Balansgegevens Randstad, Manpower, USG People en Kelly Services betreffen 30 september 2012.

Het bijzondere is dat dit risico in de boeken niet direct af te lezen valt. De gepubliceerde solvabiliteit (dus zonder immateriële activa af te waarderen) ligt tegenwoordig gemiddeld rond de 40 procent – een veiligheidstreetje hoger dan de 25 à 30 procent die voor de crisis gangbaar was. Maar omdat de acquisitietrein in crisistijd is doorgedenderd en de grote goodwillafschrijvingen zich tot 2008 beperkten, is er een hoop lucht in de balans gebleven.

Gepubliceerde solvabiliteit (eigen vermogen als % van balanstotaal). NB. Balansgegevens Adecco en Brunel betreffen 30 juni 2012. Balansgegevens Randstad, Manpower,  USG People en Kelly Services betreffen 30 september 2012.

Gepubliceerde solvabiliteit (eigen vermogen als % van balanstotaal). NB. Balansgegevens Adecco en Brunel betreffen 30 juni 2012. Balansgegevens Randstad, Manpower,  USG People en Kelly Services betreffen 30 september 2012.

De goodwillcarrousel
Een hoge goodwillpost hangt altijd samen met een hoge kredietpositie. Een afschrijving op de waarde van de goodwill voor een vroegere acquisitie betekent niet dat de bijbehorende lening ook verdwijnt. Elke impairment raakt daarom direct het eigen vermogen van de firma.

Tot een faillissement van deze bedrijven zal het niet gauw komen. Al in 2010, toen wij een soortgelijke analyse deden, concludeerden we dat de grote uitzenders feitelijk too big to fail zijn. Volgens onze analyse vallen Randstad en Adecco net over het randje van insolvabiliteit. USG People valt er ver buiten en Brunel dat op instigatie van grootaandeelhouder Jan Brand juist zweert bij veel eigen vermogen op de balans, plukt al vier jaar op de beurs de vruchten van zijn positie.

Geen schuldencrisis
Tegelijk is het paradoxale van deze insolvabiliteit dat de kredietenpositie geen issue meer lijkt voor beleggers. Toen vier jaar geleden de crisis losbarstte, heerste bijvoorbeeld de angst dat USG People zijn bankconvenanten zou schenden. Van die schending is het niet gekomen en hoewel de laatste twee grote (Duitse) acquisities van USG People op zijn zachtst gezegd missers zijn gebleken – en USG People nog altijd een schuldpositie van 267 miljoen euro telt – is die angst verdwenen. Het bedrijf pompt nog steeds genoeg winsten uit zijn operatie om zijn banken tevreden te houden.

Geef een antwoord