CBS: werkloosheid december stijgt naar 7,2%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is in december 2012 de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) sterk gestegen ten opzichte van november 2012:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in december 2012
toe met 19 duizend en kwam uit op 571 duizend personen.

Als een gevolg van deze groei is het werkloosheidspercentage tot 7,2% gestegen; de derde achtereenvolgende maand waarin de werkloosheid met maar minstens 0,2% stijgt. En een stijging die ons definitief (en ruim) boven de 7% werkloosheid heeft gebracht. En een stijging die vooral wordt veroorzaakt door het verlies van banen onder 45-plussers

Het langere termijnbeeld van zowel het niet-gecorrigeerde als het voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – december 2012. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – december 2012. Bron: CBS

De voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid stijgt de laatste drie maanden dus bijzonder snel. De vraag is natuurlijk of deze stijging zich in de komende maand(en) zal gaan doorzetten. Gezien de ronduit zorgwekkende economische vooruitzichten lijkt een zich doorzettende stijging meer dan waarschijnlijk. Waarmee de grens van 8% werkloosheid weleens zeer snel in zicht kan gaan komen.

15 – 25 jarigen
Dit is de ontwikkeling van de jongste leeftijdsgroep van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – december 2012. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – december 2012. Bron: CBS

Op dit moment staat de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid op 14,2% waarmee de jongste leeftijdsgroep als laatste van de drie leeftijdsgroepen nu ook het werkloosheidsniveau van 2004 – 2005 heeft doorbroken. Het is een stijging van 0,46% tenm opzichte van een maand geleden; een ongekend steile stigijng.

Op dit moment zijn er volgens het CBS 124.000 jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar werkloos; een stijging van 5.000 in vergelijking met november.

25 – 45 jarigen
Dit is de werkloosheidsontwikkeling van 25 – 45 jarigen:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – november 2012. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – november 2012. Bron: CBS

Het werkloosheidspercentage staat op dit moment op 6,4%; een stijging van 0,14% in vergelijking met november. Er zijn op dit moment 240.000 werklozen in deze leeftijdscategorie; net als bij de 15 – 25 jarigen is dit een stijging van 5.000 in vergelijking met vorige maand.

45 – 65 jarigen
En last but not least, dit is de ontwikkeling van de werkloosheid bij de oudste leeftijdscategorie van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – december 2012. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – december 2012. Bron: CBS

De werkloosheid onder de oudste staat nu op 6,2%, een stijging met 0,23% ten opzichte van vorige maand. Op dit moment zijn 206.000 personen in deze leeftijdscategorie werkloos; een stijging met 8.000 personen in vergelijking met november 2012.

Groei van de werkloosheid per leeftijdscategorie
Als we vervolgens kijken naar het tempo waarin de werkloosheid zich bij de verschillende leeftijdsgroepen ontwikkeld krijgen we een bijzonder interessant beeld:

Ontwikkeling werkloosheid (voortschrijdend jaargemiddelde) op basis van gecorrigeerde werkloosheid; januari 2003 – december 2012. Bron: CBS, RecruitmentLab

Ontwikkeling werkloosheid (voortschrijdend jaargemiddelde) op basis van gecorrigeerde werkloosheid; januari 2003 – december 2012. Bron: CBS, RecruitmentLab

De werkloosheid onder 45 – 65 jarigen groeit veel harder dan die bij de twee andere leeftijdsgroepen terwijl de werkloosheid onder jongeren nu harder groeit dan bij de 25 – 45 jarigen. De oudjes moeten het arbeidspand verlaten.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik het niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie

1 Comment