ABU: sector Industrie redt 2012 op de valreep

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 13 (week 49 – 52) van 2012. En in tegenstelling tot mijn verwachting is de laatste periode van 2012 niet afgesloten met een krimp:

In periode 13 (week 49 – 52) bleef het aantal uitzenduren gelijk en nam de uitzendomzet toe met 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

En daarmee is 2012 net niet uitgelopen op een jaar van permanente krimp voor de leden van de ABU; a.k.a. als “de grote uitzenders”. Toch nog een mooi uiteinde voor de ABU-leden dus!

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2010 t/m 2012 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012

Voila, dat is toch een prachtig gezicht? Zeker als je bedenkt dat in zowel 2010 als 2011 er sprake was van een fatsoenlijke groei ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. En het is tegelijkertijd een opvallende trendbreuk met alle voorgaande periodes van 2012. Wat is hier aan de hand?.

Door dit resultaat blijft de trendlijn van de index op basis van de ABU cijfers dalen. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

En dankzij de resultaten van periode 13 is er dus ook meteen een afvlakking van de krimp te constateren. Belangrijkste vraag is dan vooral: was periode 13 een winterzwaluw of gaat 2013 op dezelfde voet verder? Gezien de sterk negatieve resultaten van de eerste periodes van 2012 zou het zomaar kunnen dat we in de eerste periodes van 2013 een positief resultaat gaan zien. Dat zou een forse opsteker zijn voor de grote uitzenders! Maar laten we vooral niet te vroeg gaan juichen…

De verandering van de trendlijn van maand op maand is in onderstaande grafiek weergegeven:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

Ontwikkelingen per sector
In periode 13 laten de sectoren een zeer gevarieerd beeld zien. Natuurlijk krimpt de sector Zorg door (-18%), de sector Administratief laat ook een krimp (-1%) zien, maar de sector Industrie laat plotseling een groei (+2%) aantekenen en Techniek houdt de nul vast.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

De trendlijn van de sector Industie wijst hiermee voor het eerst in lange, lange tijd weer naar boven! Fantastisch nieuws en tegelijkertijd blijkt deze sector hiermee verantwoordelijk voor het compenseren van de krimp bij de sectoren Zorg en Administratief. De sector Medisch blijft in een vrije val, de sector Administratief daalt nauwelijks waarneembaar door. De sector Techniek heeft de daling van de afgelopen tijd weten te stoppen en blijft op exact dezelfde indexwaarde staan als vorige periode. Een indicatgie van een op handen zijnde kentering of slechts een tijdelijk opleving?

Gezien de economische tegenwind die voor 2013 maf worden verwacht is de stijging van de index van de sector Industrie niets minder dan een wonder. Is dit gekoppeld aan relatieve exportkracht of is er net als bij administratieve banen sprake van een mogelijke wholesale shift van vaste naar tijdelijke banen? Gezien de groei van het aantal WW-uitkeringen in de sector Industrie en delfstoffen (16,8% in het afgelopen jaar) lijkt er mogelijk sprake te zijn van een dergelijke verschuiving. En dat is tegelijkertijd goed nieuws voor uitzenders en redelijk slecht nieuws voor arbeidskrachten.

Geef een antwoord