#navigator of #nav13: Luuk Tielemans

Logotype CoostoWe gaan verder met een technische rakker van het CDA: Luuk Tielemans. Hij gaat vertellen over de wijze waarop het CDA Coosto heeft ingezet tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. Heeft het CDA daar niet gigantisch verloren? Hmmm…

CDA is online gaan luisteren omdat hiermee een beeld ontstaat van wat er speelt in de (online) samenleving en daarop te kunnen acteren. CDA heeft Coosto om voor redenen ingezet:

  1. Onderzoeksinstrument: wat speelt er?
  2. Onderzoeksinstrument: wie zegt wat?
  3. Alarmfunctie
  4. Leerinstrument

Onderzoeksinstrument: wat speelt er?
Dit waren zelfgemaakte online scans (2 keer per dag) waarbij naar CDA en VVD, SP, PvdA en andere, veel genoemde, partijen werd gekeken. Waarbij er werd gekeken naar activiteiten, topic-clouds, topauteursrs en toptweets. Deze informatie werd gebruikt om eventuele vervolgstappen te bepalen. Een voorbeeld hiervan is het bericht dat CDA-leider Buma veel volgers op Twitter hadden gekocht.

Onderzoeksinstrument: wie zegt wat?
CDA heeft mensen die veel en/of positief over CDA online schreven, benaderd om als ambassadeur voor CDA te acteren. Dit zal in de toekomst geintensiveerd worden. Eens kijken of ik op basis van dit blog benaderd ga worden.. Tegelijkertijd is de discussie aangegaan met mensen die negatief over CDA online schreven

Alarmfunctie
CDA heeft threshold ingesteld (onder meer) op namen van lijsttrekkers om bij overschrijding van de threshold direct te kunnen zien wat er speelt wat zich boven de ruis van het maaiveld verheft. Om daarmee snel te kunnen reageren op eventuele ontwikkelingen.

Leerinstrument
Als laatste werd Coosto ingezet om inzicht te krijgen in hoe mensen reageren op bepaalde onderwerpen om dat inzicht te gebruiken in debatten.

Volgens Tielemans kan Coosto zeer behulpzaam bij het sturen van de beeldvorming rondom het CDA. Dus als Coosto eerder was ingezet had het CDA niet zo’n enorm verlies geleden? Mogelijk is dat weer teveel gevraagd…

Geef een reactie