Breaking news: vacatures in januari 2013

VrolijkJanuari 2013 is vrijwel op hetzelfde niveau uitgekomen als januari 2012; slechts 0,4% lager. En daarmee is het bijzonder magere begin van de eerste paar weken van 2013 dus volledig tenietgedaan in het resterende deel van deze eerste maand van het nieuwe jaar.

Als we verder bedenken dat de maanden januari en februari van 2012 de enige twee maanden waren waarin 2012 beter scoorde dan 2011 dan is meteen duidelijk dat 2013 best goed begonnen is. Zeker als we daarbij in aanmerking nemen dat de ecomomische situatie in ons land en daarbuiten alleen maar verder afglijdt en de werkloosheid in 2012 met maar liefst 1,3% is gestegen. Dan lijkt het slechts een vraag wanneer het vacaturevolume gaat instorten…

Vacaturevolume in januari
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in januari over de afgelopen vijf jaar:

Aantal nieuwe vacatures in januari, 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures in januari, 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

De maand januari laat in de afgelopen drie jaar een behoorlijk gelijksoortig beeld zien over de afgelopen drie jaar. De lage aantallen uit de periode na de financiele crisis liggen ondertussen ver achter ons. Met een overigens niet denkbeeldige kans dat ze ook weer voor ons liggen gezien de huidige economische situatie en de bepaald ongunstige vooruitzichten.

En zo ziet het begin van het jaar er uit in vergelijking met de maanden van 2012:

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed.

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Het geeft een beeld wat in de komende maanden van 2013 moet worden gehaald om bij te blijven met het unieke vacaturevolume wat in overeenkomstige maanden van 2012 is gehaald.

Om het vacaturevolume van januari 2013 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

De trendlijn van het 12-maands gemiddelde is bijna volledig vlak. En dat betekent dat we op dit moment een stabiele situatie lijken te hebben bereikt als het om het volume aan unieke vacatures gaat. Als we de snel stijgende werkloosheid in ogenschouw nemen is dit een wonderbaarlijke situatie die nauwelijks houdbaar lijkt. De recente, negatieve voorspellingen ten aanzien van het verwachte banenverlies in 2013 maakt het aannemelijk dat in de komende maanden het vacaturevolume verder zal gaan dalen.

Geef een reactie

7 Comments