Een verloren generatie?

Jeugdwerkloosheid is een enorm probleem in de PIIGS-landen (Portugal, Italie, Ierland, Griekenland en Spanje). Maar werkloosheid is niet het enige probleem voor jongeren in deze landen. Want ook de NEET (not in employment, education or training) score onder 15 – 24 jarigen is torenhoog:

Percentage 15 – 24 jarigen zonder werk en die geen opleiding of training volgen, 2001 – 2011. Bron: Eurostat

Percentage 15 – 24 jarigen zonder werk en die geen opleiding of training volgen, 2001 – 2011. Bron: Eurostat

Bedenk hierbij dat de laatste cijfers van Eurostat over 2011 zijn en er is een zeer grote kans dat de scores voor de PIIGS-landen ondertussen een stuk hoger liggen. Bedenk tevens dat in Spanje en Griekenland de werkloosheid onder 15 – 24 jarigen ondertussen boven de 55% ligt en in Portugal en Italie boven de 35%.

Het kan bijna niet anders of we spreken over enkele jaren over een verloren generatie in de PIIGS-landen. Jonge mensen zonder de kennis en/of vaardigheden om op de arbeidsmarkt een plek te verwerven. Er is een onderklasse aan het ontstaan met alle gevolgen vandien. Een zeer verontrustende situatie.

Als positief tegenwicht, het percentage jongeren in Nederland dat onder de NEET norm valt is bijzonder laag en vooralsnog stabiel. Hiermee zijn wij de absolute koploper in de Eurozone. Waarmee een donker toekomstscenario zoals voor de PIIGs-landen ons hopelijk bespaard blijft.

Geef een antwoord