Hoe miljarden door politici worden verkwanseld

lege kluisIs er enige reden om vertrouwen in politici te hebben? Een conclusie van de Algemene Rekenkamer in haar vandaag uitgebrachte EU-trendrapport 2013 stelt feitelijk dat hiervoor geen enkele reden is:

Ook bij de Europese noodfondsen was in 2012 nog geen sprake van onafhankelijke controle en verantwoording. Goed nieuws is wel dat bij het nieuwe permanente noodfonds ESM een auditcomité is ingesteld. Dit auditcomité heeft als opdracht om de rechtmatigheid en de doeltreffendheid van steunoperaties voor zwakke EU-landen te onderzoeken. Daarvoor moet het auditcomité uiteraard wel voldoende mensen en middelen hebben. Bij de oprichting was dit nog niet geregeld.

Deze mogelijkheid voor  controle op het ESM is niet van toepassing verklaard op andere noodfondsen, zoals het eerste Griekse steunprogramma en het tijdelijke noodfonds EFSF. Wij vinden dat een gemiste kans. Op een totaalbedrag van maximaal € 240 miljard  is nu geen publieke externe controle mogelijk.

Mijn hemel! Zou het betekenen dat ondanks het ontbreken van enige controle op de besteding toch elke Euro op een verantwoorde manier is uitgegeven? Ehhh…

Geef een antwoord