Flexbarometer: voor basale arbeidsmarktinformatie

Logo en logotype FlexbarometerVoor eenieder die zich niet wil vermoeien met detailcijfers maar wel graag een eenvoudig overzicht wil hebben van de (ontwikkelingen op de) Nederlandse arbeidsmarkt is er nu een gratis tool: Flexbarometer. Waarom het woord Flex in de naam? Ik heb geen idee, maar waarschijnlijk heeft het ermee te maken dat de ABU een bijdrage heeft geleverd. De Flexbarometer is overigens een initiatief van TNO met dus de ABU en de vakcentrale FNV.

Volgens de site is:

De Flexbarometer […] bedoeld voor beleidsmakers die trends en ontwikkelingen willen onderzoeken als basis voor beleid voor specifieke groepen werknemers en daarmee verbonden thema’s.

Ik hoop dat beleidsmakers iets meer detail in hun onderzoek leggen dan alleen het raadplegen van de Flexbarometer. Want anders is het wel bijzonder droevig gesteld met de onderzoekskwaliteit van diezelfde beleidsmakers.

De homepage
Dit is de homepage van de Flexbarometer:

Flexbarometer | Homepage

Er zijn een drietal categorieën binnen de Flexbarometer:

  1. Informatie per type arbeidsrelatie; zowel in aantallen (waarschijnlijk 2011) als in trends
  2. Informatie over de kwaliteit van arbeid
  3. Informatie over bedrijfsbeleid

 

De tweede categorie is bijzonder ontoegankelijk, de derde categorie omvat slechts 1 grafiek en lijkt er nogal “bij te hangen”.

Maar de eerste categorie laat je spelen met een serie verfijningsmogelijkheden die het mogelijk maakt om specifieke segmenten binnen de arbeidsmarkt te isoleren:

Flexbarometer | Aantallen

Makkelijk te manipuleren (hoewel een instant refresh in deze tijd toch mag worden verwacht) en inzichtgevend. He nadeel is dat onduidelijk is of de getoonde informatie data van 2011 betreft. Er wordt nu alleen verwezen naar een bron plus jaarvermelding, maar dat is geen garantie dat de data ook de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt van 2011 toont. Verder vind ik het bijzonder merkwaardig dat de titel op de actieve tab Aantal flexwerkers is. Vooral als je naar bovenstaande grafiek kijkt en de 70,3% van de werkenden met een vaste arbeidsrelatie ziet…

Naast deze informatie biedt de Flexbarometer ook nog een inzicht in een aantal onderliggende criteria:

Flexbarometer | Aantallen, 2

Per contracttype wordt deze informatie ook nog eens nader gespecificeerd. En ook dat is natuurlijk interessante informatie.

Je kan overigens verder niets met deze informatie; er is weliswaar een knop Exporteren maar daarmee kan je alleen de grafiek als plaatje downloaden. Er is geen exportmogelijkheid van de achterliggende data. Wat met name een gemis is bij de trends:

Flexbarometer | Trends

Jammer…

Conclusie
De Flexbatometer is een fraai uitziend speeltje voor basale arbeidsmarktinformatie waarmee je leuke plaatjes kan maken. En daar is vast een markt voor.

Geef een reactie