FlexInnovatieFonds, de laatste drie

FlexInnovatieFondsWe hebben de presentatie van de acht finalisten achter de rug en de jury heeft na intens beraad de drie finalisten geselecteerd die gaan strijden om de echte prijzen van het FlexInnovatieFonds.

En die drie finalisten zijn, in alfabetische volgorde:

 1. Hellome, Arjan Elbers (Get.Noticed)
 2. Magnet.me, Laurens van Nues
 3. SeniorenStudent, Lotte & Anne van Oudheusden (OppasStudent/PoetsStudent)

Van harte!

We gaan nu beginnen met het vragenvuur aan de drie overgebleven finalisten:

 • In hoeverre is het onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens toegestaan voor intermediairs om kandidaatgegevens in Hellome te plaatsen en voor Hellome om deze gegevens naar Jobbird door te plaatsen? Laten informeren door College Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden anoniem geplaatst, met een beperking van de geboortedatum tot het geboortejaar.
 • Hoe denk je professionals te kunnen verleiden om van Magnet.me gebruik te maken en hoe denk je het concept internationaal uit te kunnen rollen? Door natuurlijk verloop groeien de WO-starters uiteindelijk door naar professionals en daardoor groeit Magnet.me op termijn door richting professionals.
  • Wie is de klant, wie betaald (eventuele subsidiepotjes) en hoe verdienen jullie geld? Gericht aan SeniorenStudent. Ouderen zijn bereid een eigen bijdrage te betalen voor extra zorg en daarmee ook zelf invulling aan die extra zorg te kunnen geven. En daarnaast ook via zorginstellingen die op zoek zijn naar flexibele oplossingen door daar specifieke pakketten aan te bieden. Daarnaast zal er gekeken worden naar eventueel mogelijke subsidiering.
  • Hoe wordt schaalgrootte bereikt (SeniorenStudent)? De recent gelanceerde website zorgt voor een veel grotere instroom en er is veel via-via contact. Dit soort bijbanen zijn ontzettend populair waardoor de via-via reclame uitstekend werkt. En er wordt nadrukkelijk gezocht naar een match tussen oudere (en zijn haar interesses en (on)mogelijkheden) en de student.
  • Hoe ontwikkel je schaalgrootte (Hellome)? De grote uitzenders wachten af, maar Tence heeft al haar kandidaten daar op gezet.
  • Hoe verifieer je dat achter een profiel ook een daadwerkelijk natuurlijk persoon is, actueel is en hoe ga je om met doublures? Doublures kunnen niet worden voorkomen. Zelfreinigend vermogen indien intermediairs fake profielen gaan plaatsen. Actualiteit is niet aan de orde gekomen in het antwoord.
  • Hoe bind je de kleinere bedrijven? Gesteld aan Magnet.me. Dat gaat via telefonisch contact.
  • Is het verdienmodel in lijn met ambitie? (Magnet.me). Het verdienmodel is in lijn met de ambitie om zo snel mogelijk te groeien. Dat betekent dus dat op termijn die prijzen zullen gaan stijgen; bij gebleken succes.

  De jury gaat voor de laatste keer beraadslagen.

  Geef een reactie