Fred Paling (UWV): “Werk.nl draait prima”

Fred PalingWe hadden al Bruno Bruins (voorzitter RvB UWV) die zich bij iedere gelegenheid verschoont voor de wanprestatie die Werk.nl heet door te verwijzen naar 2015; het jaar waarin Werk.nl van het niveau Rabobank of ANWB zal zijn. Maar zijn volstrekte gebrek aan verantwoordelijksheidszin lijkt met gemak te worden gematched (pun intended) door een lid van diezelfde Raad van Bestuur en tevens de man die Werk.nl in zijn portefeuille heeft: Fred Paling.

Paling heeft de hoofdrol in een artikel in de Volkskrant van vandaag, waar hij in een bizar vraag- en antwoordspel de ersntig gemankeerde zoekfunctie van Werk.nl als een zegen probeert te verkopen aan de interviewer. Dat levert een hilarisch stukje journalistiek op, tot je beseft wat de consequenties zijn voor werkzoekers die geconfronteerd worden met Paling’s “zegen”. Want dan barst je spontaan in huilen uit.

Lees en huiver…

Op de vraag van de journalist waarom hij met een zoektocht naar pr functionaris weliswaar zo’n 20 vacatures vond, maar dat geen van die 20 vacatures een functie voor pr functionaris betrof, gaf Paling het volgende antwoord:

De zoekmachine functioneert. Je moet wel het perspectief van waaruit wij werken in de beschouwing betrekken. Wij zetten de mensen op de kortste weg naar werk. Daarbij is werk niet per definitie de baan die mensen heel graag hebben.  Mensen die werkloos worden zijn nu na een jaar verplicht al het voorhanden werk te accepteren. In het nieuwe regeerakkoord ontstaat die verplichting al na zes maanden. Om die reden willen wij dat de zoekmachine breed aanbiedt, ook alles wat niet volledig matcht.

WTF? Zegt Paling hier dat Werk.nl uitsluitend bedoeld is voor mensen die meer dan zes maanden werkloos zijn en een uitkering ontvangen? Maar waarom is Werk.nl dan voor iedereen toegankelijk? Kan iemand bij UWV vandaag nog de boel afsluiten? En als ik wel een uitkering heb maar mijn zes maanden er nog niet op heb zitten? Moet ik dan ook dat “brede aanbod” zien?

Laat ik overigens de zoekactie van de Volkskrant journalist op Werk.nl eens herhalen. Ik begin met de functie pr functionaris in te voeren:

image

Kijk eens aan. Volgens Werk.nl zijn er 27vacatures voor pr functionaris. Vol goede moed klik ik op de knop Zoeken:

image

Ziedaar de vacatures volgens Werk.nl voor pr functionaris. Van de 27 getoonde functies is er niet eentje die ook maar iets met PR of communicatie te maken heeft. De reden hiervoor is direct duidelijk op basis van bovenstaand voorbeeld; de zoekfunctie van Werk.nl zoekt gewoon naar de afzonderlijke woorden en is blijkbaar niet in staat om te herkennen dat pr functionaris een functietitel is. Dus eigenlijk is de zoekfunctie van Werk.nl erg armoedig? Een correcte observatie.

Helaas blijkt Paling hier niet van op de hoogte. Want het vervolg van het vraag- en antwoordspel tussen de Volkskrant journalist en Paling spitst zich toe op het bijzonder merkwaardige aanbod aan vacatures; waarbij een surrealistische dialoog ontstaat:

Als pr-functionaris krijg je ook een baan als tandartsassistente aangeboden. Hoe breed mag een selectie zijn?
‘Dat u die vacature krijgt, betekent dat ergens in de advertentie voor tandartsassistente woorden staan die lijken op woorden die u hebt ingevuld.’

Wat heeft men dan aan zo’n zoeksysteem?
‘Dat pr functionaris eruit komt, mocht zo’n baan voorhanden zijn. En dat vervolgens de zoekmachine in ieder geval vacatures voor u genereert.’

De machine gaf voor de zoekopdracht ‘pr functionaris’ ook nog een match met ’coördinerend verpleegkundige’. Wat koop je er voor, behalve ergernis?
‘Vermoedelijk is in beide gevallen het woord functionaris gebruikt. Ik kan me voorstellen dat mensen denken: wat vervelend nou. Maar vanuit ons perspectief is het belangrijker dat de machine geen kansen mist dan dat hij te veel suggesties doet. Het is onze taak mensen constant op het spoor te zetten van maak je zoekgebied breder. Want over niet al te lange tijd ben je verplicht elke vorm van gangbare arbeid te accepteren.’

Maar voor het juiste begrip: de resultaten uit het voorbeeld behoren tot de goed functionerende vacaturesite Werk.nl? 
‘Het feit dat er zoekresultaten uitkomen die op het eerste gezicht niet logisch passen bij dat wat men vraagt, zal in zekere mate altijd zo blijven. Er zit wel een zekere duwbeweging in om mensen te activeren.’

Iemand met twee voltooide academische studies kreeg ‘bloembinder’ aangeboden.
‘Ik kan me bij het gevoel dat mensen daar boos over zijn, daar kan ik mij alles bij voorstellen. In de komende periode als er nog slimmere technieken zijn om vraag en aanbod te koppelen gaan we er echt naar kijken. We zijn niet uitontwikkeld. Maar het principe blijft: liever iets te veel vacatures die niet matchen dan de kans gemist hebben om uit die werkloosheid te komen.’

Maak je geen zorgen, je bent niet de enige die zich afvraagt of deze Paling mogelijk een alien is. Volstrekt niet-passende vacatures (Project engineer, Procestechnoloog) die als “het niet missen van kansen” en een duwbeweging worden omschreven. Denkt Paling nou werkelijk dat er een werkgever is die een pr functionaris als Procestechnoloog gaat inzetten? De man is van God los…

Wat gebeurt er overigens als ik dezelfde zoekopdracht eens loslaat op Google? Nou, dit:

image

Ik krijg geen Project engineer of Procestechnoloog  te zien. Wel PR functies. Hoe is dat nou toch mogelijk? Of bestaan die nog slimmere technieken […] om vraag en aanbod te koppelen eigenlijk allang?

Laat ik nog een stapje verder gaan en eens kijken of ik de functie pr functionaris in Jobfeed (aggregator van online vacatures) kan vinden:image

Kijk eens aan; Jobfeed geeft mij over de afgelopen acht weken maar liefst 80 vacatures die een pr functionaris kunnen betreffen. Ik zeg met nadruk “kunnen”, omdat Jobfeed vacatures volledig automatisch classificeert en er daardoor fouten kunnen optreden. Bij controle van 29 vacatures in de weken 5 – 7 bleken 6 vacatures geen PR of communicatie functie te betreffen. Een score van bijna 80% correct dus. Dit is dus daadwerkelijk een breed aanbod dat ook nog eens relevant is. Dit laatste in volstrekte tegenstelling tot het ‘brede aanbod’ van Werk.nl.

En het wordt nog veel fraaier, want in bovenstaand scherm is ook nog de hyperlink Toon ook gerelateerde beroepen te zien. En dit is wat er gebeurt als ik op die hyperlink klik:image

Jobfeed geeft mij ineens 484 in plaats van ‘slechts’ 80 vacatures. Over breed aanbod gesproken. En lijkt dit niet op een zeer goed voorbeeld van die nog slimmere technieken […] om vraag en aanbod te koppelen? Wat extra schrijnend is als je je realiseert dat Jobfeed tevens de dataleverancier is voor Werk.nl voor zover het de vacature zoekfunctie achter DigiD (alleen voor werkzoekenden met een uitkering) betreft. Helaas krijgen gebruikers dan niet bovenstaande interface te zien, maar de ellende die Werk.nl heet. Met inderdaad dezelfde kwaliteit zoekfunctie die juist tot zulke slechte zoekresultaten leidt zoals hierboven al uitgebreid is beschreven.

En daarmee ligt de oplossing natuurlijk voor de hand. Gooi Werk.nl als vacaturesite per direct bij het oud vuil en zet Jobfeed daarvoor in de plaats (overigens pas na een ferme UX aanpassing voor de doelgroep). Dan heb je als bonus meteen een transparante arbeidsmarkt (want alle online vacatures van Nederland; veel meer dan het magere aanbod van Werk.nl zelf) waarbij een zoekactie een breed aanbod van grotendeels relevante vacatures oplevert. Een fantastisch alternatief voor Werk.nl en per direct beschikbaar. Het enige wat UWV hoeft te doen is met Textkernel (de leverancier van Jobfeed) onderhandelen over de condities.

Jobfeed is dus een simpele, logische, vrijwel direct te implementeren en aanzienlijk betere oplossing dan het doormodderen met Werk.nl als vacaturesite. Hoewel Paling een volstrekt andere mening is toegedaan:

[Werk.nl] draait. Zeker de afgelopen maanden draait het prima.

Het is duidelijk. Met iemand als Paling als verantwoordelijke binnen het UWV is een toekomst met een fatsoenlijk functionerend Werk.nl een illusie. En kan iemand van UWV Webcare even wat Coosto overzichtjes richting Paling sturen? Zodat hij op de hoogte is van de werkelijke situatie ten aanzien van deze “prima draaiende site” voordat hij zichzelf een volgende keer nogmaals blameert? Bij voorbaat dank.

Full disclosure: ik heb geen enkele commerciele betrokkenheid bij Textkernel.

Geef een reactie

47 Comments