ABU: en we krimpen gewoon weer verder

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 1 (week 1 – 4) van 2013. En na een nulgroei in de laatste periode van 2012 (als enige niet-krimp periode in dat jaar) gaat 2013 gewoon weer van start met een krimp:

In periode 1 (week 1 – 4) daalde het aantal uitzenduren met 3% en de uitzendomzet nam af met 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

En daarmee is 2013 net iets minder slecht begonnen dan 2012 toen in periode 1 een krimp van 5% in uitzenduren werd gerapporteerd. Maar tegelijkertijd is het dus krimp over krimp. En dat is natuurlijk niet goed.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2010 t/m 2012 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2011 t/m 2013

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2011 t/m 2013

Het nieuwe jaar is dus zeer matig begonnen, zij het minder slecht dan in 2012. Alleen moest in dat jaar periode 1 opboksen tegen een zeer sterke groei van de overeenkomstige periode in 2011 (+10%). Dit keer was er al een krimp in de eerste periode van 2012 genoteerd; de krimp van de eerste periode van 2013 zorgt dus voor een soort mini double dip.

Door dit resultaat gaat de trendlijn van de index op basis van de ABU cijfers weer wat harder naar beneden. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

Voorlopig was het resultaat van de laatste periode van 2012 dus als een winterzwaluw te kwalificeren. Een eenmalige opleving in een voorlopig onverminderd negatieve trend. Waarbij opgemerkt kan worden dat die negatieve trend overigens bijzonder beperkt is. De daling van de uitzendindex gaat zeer traag. Maar gestaag…

De verandering van de trendlijn van maand op maand is in onderstaande grafiek weergegeven:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013

Waar we in de vorige periode dus even de nullijn aanraakten en mochten hopen op een herstel is met het resultaat van periode 1 van 2013 die hoop meteen weer de bodem ingeslagen. Er lijkt op dit moment geen enkele indicatie te zijn dat de grote uitzenders op korte termijn uit deze krimpstand kunnen ontsnappen.

Ontwikkelingen per sector
In periode 1 laten de sectoren wederom allen een krimp zien. En dat terwijl in periode 13 nog zelfs een groei van de sector Industrie en een nullijn voor de sector Techniek konden noteren. Daar iets niets meer van over; sterker noig; de sector Techniek krimp plotseling met maar liefst 9% ten opzichte van periode 1 van 2012… Natuurlijk krimpt de sector Medischg onveranderd door (-12%) terwijl de sector Administratief een opvallend grote krimp laat zien (-4%). Een dergelijk grote krimp is sinds 2010 niet meer voorgekomen. Als laatste krompt de sector Industrie met 1%..

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector

Er lijkt zich heel voorzichtig een minder steile krimp bij de sector Medisch af te tekenen. Dat zou ondertussen ook wel eens tijd mogen worden; dese sector is sinds begin 2008 onveranderd in een vrije val en is in die tijd meer dan de helft van haar volume aan uitzenduren kwijtgeraakt.

Minstens zo zorgelijk is de ontwikkeling bij de sector Administtratief waar de trendlijn langzaam maar onverbiddelijk weer naar beneden aan het afbuigen is. Na enkele jaren van stabilisatie is het afgelopen halfjaar de opmaat geweest voor een hernieuwde krimp. Deze sector lijkt het meest bevattelijk voor eliminitatie als gevolg van automatisering.

De trendlijn van de sector Techniek heeft weer een daling ingezet nadat het er op leek dat er sprake zou kunnen zijn van een stabilisatie. De sector Industrie is nog niet van plan in de malheur van de overige sectoren te delen, hier is weliswaar een daling ten opzichte van de vorige periode waarneembaar, maar ten opzichte van twee periodes geleden staat de index nog altijd hoger.

Hoewel er nog altijd schrille geluidjes te horen zijn over een herstel in de tweede helft van 2013 worden deze geluidjes steeds vager. Het overbekende hockeystick effect wordt in het algemeen alweer verder naar voren geduwd waarmee 2013 wederom een slecht jaar voor de grote uitzenders dreigt te gaan worden. Wat natuurlijk op geen enkele manier een verrassing hoort te zijn, maar ongetwijfeld door politici, economen en andere pathologische leugenaars als een onverwachte ontwikkeling zal worden omschreven.

Geef een reactie

1 Comment