CBS: werkloosheid januari stijgt naar 7,5%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is in januari 2013 de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) zeer sterk gestegen ten opzichte van december 2012:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in januari 2013 toe met 21 duizend en kwam uit op 592 duizend personen.

Als een gevolg van deze groei is het werkloosheidspercentage tot 7,5% gestegen; de vierde achtereenvolgende maand waarin de werkloosheid met minstens 0,2% stijgt!  In absolute aantallen groeit de werkloosheid onder 25 – 45 jarigen het sterkst, relatief gezien is het de werkloosheid onder 15 – 25 jarigen die (verreweg) het snelst groeit (met een bijna onvoorstelbare 0,8%).

Het langere termijnbeeld van zowel het niet-gecorrigeerde als het voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – januari 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – januari 2013. Bron: CBS

De werkloosheid is sinds medio 2011 van iets meer dan 5% naar 7,5% gestegen; een stijging van bijna 2,5% in nog geen twee jaar. En de laatste tijd is de stijging wel zeer extreem geworden. Op deze manier gaat de tot voor kort ondenkbaar geachte grens van 8% nog voor de zomer doorbroken worden! Mijn voorspelling ten aanzien van de werkloosheid lijkt veel sneller uit te komen dan ik had verwacht:

De werkloosheid in Nederland zal in 2013 en komende jaren verder oplopen. Of de grens van 7% nog in 2012 of pas in 2013 zal worden doorbroken is nauwelijks interessant; in 2013 groeit de werkloosheid gestaag door naar ver boven de 7% om vervolgens naar alle waarschijnlijkheid ook de 8%-grens te gaan doorbreken. De trend voor komende jaren is er eentje van min of meer onafgebroken stijging.

Dit is overigens het type voorspellingen waarvan je hoopt dat ze juist niet uit zullen komen…

De werkloosheid staat nu maar liefst 1,6% hoger in vergelijking met januari 2012. Tegen deze achtergrond is het nauwelijks te geloven dat het vacaturevolume in januari 2013 vrijwel gelijk was aan dat van januari 2012.En dat het aantal faillissementen van intermediairs duidelijk lager ligt dan een jaar geleden. Een zeer merkwaardige arbeidsmarkt of onzuiverheid in de onderliggende data?

15 – 25 jarigen
Dit is de ontwikkeling van de jongste leeftijdsgroep van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – januari 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – januari 2013. Bron: CBS

De jeugdwerkloosheid is ontzettend snel gegroeid de afgelopen maand; met maar liefst 0,8%! En daarnee is de werkloosheid onder 15 – 25 jarigen uitgekomen op 15%. Op dit moment zijn er volgens het CBS 131.000 jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar werkloos; een stijging van 7.000 in vergelijking met november.

25 – 45 jarigen
Dit is de werkloosheidsontwikkeling van 25 – 45 jarigen:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – januari 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – januari 2013. Bron: CBS

Het werkloosheidspercentage staat op dit moment op 6,7%; een stijging van 0,3% in vergelijking met november. Er zijn op dit moment 249.000 werklozen in deze leeftijdscategorie; een stijging van 9.000 in vergelijking met vorige maand.

45 – 65 jarigen
En last but not least, dit is de ontwikkeling van de werkloosheid bij de oudste leeftijdscategorie van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – januari 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – januari 2013. Bron: CBS

De werkloosheid onder de oudste staat nu op 6,4%, een stijging met 0,2% ten opzichte van vorige maand. Op dit moment zijn 212.000 personen in deze leeftijdscategorie werkloos; een stijging met 6.000 personen in vergelijking met november 2012.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik het niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie