Breaking news: vacatures in februari 2013

VerbaasdHet is geen leuke boodschap, maar februari 2013 is fors lager uitrgevallen dan februari 2012 (-3,1%) en februari 2011 (-2,5%). Sterker nog, voor het eerst is in een jaar het unieke vacaturevolume in februari lager dan dat in januari. Het type unicum waar je natuurlijk niet op zit te wachten…

Overigens is het ook nog even goed te melden dat het resultaat van januari 2013 naar beneden moet worden bijgesteld. Gaf ik een maand geleden nog aan dat januari 2013 slechts 0,4% lager was uitgevallen in vergeljking met januari 2012; ondertussen is dat verschil gegroeid tot –2,5%. In het nadeel van januari 2013 dus… En daarmee is januari 2013 ondertussen ook slechter dan januari 2011…

Vacaturevolume in februari
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in februari over de afgelopen vijf jaar:

Aantal nieuwe vacatures in februari, 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures in februari, 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

De maand februari laat dus voor het tweede achtereenvolgende jaar een daling van het unieke vacaturevolume zien. Geen fijn beeld maar tegelijkertijd bepaald geen verrassing. De werkloosheid stijgt de laatste tijd zeer snel en de economische vooruitzichten zijn ronduit mager te noemen. Niet bepaald een situatie waarin werkgevers kwistig met vacatures gaan strooien.

En zo zien de eerste twee maanden van het jaar er uit in vergelijking met de maanden van 2012:

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Een mager begin van 2013; zoveel is zeker. En het is denkbaar dat in de komende weken de aantallen vacatures in februari 2013 nog iets verder naar beneden worden bijgesteld. Maar dat veranderd verder niets aan het al vrij negatieve beeld. Als we vervolgens zien dat maar 2012 een wel zeer fraaie maand is geweest (zelfs de beste maand in termen van vacaturevolume in heel 2012) dan staat de maand maart deze keer een flinke uitdaging te wachten. IK vraag me af of maart 2013 die uitdaging zal weten in te vullen, maar ik acht de kans daarop uitermate klein.

Om het vacaturevolume van februari 2013 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Tja, dit is bepaald geen hoopgevend beeld. De trendlijn van het 12-maands gemiddelde vacaturevolume daalt onverminderd door; zij het dat het tempo van de daling lager ligt dan in de periode na het uitbreken van de financiele crisis.Maar dat laat onverlet dat er sprake is van een continue daling van het vacaturevolume, waarbij zo langzamerhand de magische grens van gemiddeld 100.000 vacatures per maand weer in beeld beingt te komen. Onder die grens is er sprake van een IJstijd. Laten we hopen dat we niet een tweede IJstijd binnen een tijdsbestek van drie jaar gaan meemaken…

Geef een reactie

1 Comment