USG People: 2012 was overgangsjaar (of rampjaar?)

Logo en logotype USG PeopleIn het persbericht naar aanleiding van de resultaten over het vierde kwartaal zegt USG People CEO Rob Zandbergen het volgende:

2012 was een overgangsjaar voor USG People […]

Een overgangsjaar? USG People is de enige van de grote uitzenders die een lagere omzet moet rapporteren over heel 2012 in vergelijking met het rampjaar 2009. Maar liefst 4% lager zelfs… Met andere woorden; 2012 is een absoluut rampjaar geweest!

Zo ziet de ontwikkeling van omzet en brutomarge er over de afgelopen jaren uit:

USG People omzet (kolommen) en brutomarge (rode lijn) per kwartaal, Q1 2007 – Q4 2012

USG People omzet (kolommen) en brutomarge (rode lijn) per kwartaal, Q1 2007 – Q4 2012

In deze grafiek is goed te zie hoe de brutomarge blijft eroderen en ondertussen angstaanjagend dicht in de buurt van de 20% grens terecht is gekomen. Maar ook de bijzonder ongunstige omzetontwikkeling sinds 2009 is duidelijk zichtbaar.

De erosie van de brutomarge gaat in het overgangsjaar 2012 dus onverminderd voort. En dat terwijl er in 2012 volgens Zandbergen enorm veel is gerealiseerd:

[…] enorm veel hebben gerealiseerd, in uitdagende economische omstandigheden: Implementatie nieuwe strategie, meer specialisatie, meer professionals, samenvoeging van vestigingen, nieuwe aanpak van verschillende professionele markten, focus op klantenrendement. Ook hebben we erg veel aandacht besteed aan het verder professionaliseren en intensiveren van onze commerciële activiteiten.

Bewonderenswaardig; maar focus op klantrendement en het verder professionaliseren en intensiveren van onze commerciële activiteiten heeft dus nog niet geleid tot hogere omzetten of hogere brutomarge. Gratis advies aan Zandbergen: laat eerst eens concrete resultaten zien voordat je op de eigen borst roffelt. Komt aanzienlijk geloofwaardiger over.

Vooruitzichten? Veel vertrouwen, geen substantie
Het blijft toch altijd bewonderenswaardig wat PR er aan vertrouwenwekkend gereutel uit kan persen zonder iets te zeggen. Lees en huiver:

De vraag naar personeel werd in 2012 afgeremd als gevolg van de economische vertraging. Europese regeringsleiders en de ECB hebben in 2012 maatregelen aangekondigd waarmee de meest acute risico’s in de eurozone zijn afgewend en er een einde kwam aan een onrustige periode op de financiële markten. Recente macro-economische indicaties lijken erop te wijzen dat het dieptepunt van de recessie is gepasseerd waardoor het vertrouwen weer kan groeien met een mogelijk herstel als gevolg.

Wij verwachten dat de marktcondities in 2013 in de meeste Europese landen fragiel zullen blijven maar zien ook perspectieven voor groei waarvan wij kunnen profiteren en waarin wij willen blijven investeren. Wij houden onze kosten strikt onder controle en continueren onze focus op commercial en operational excellence om de winstgevendheid te maximaliseren.

Naast de invloed van de conjunctuur is er op de arbeidsmarkten een onderliggende trend waar te nemen naar toenemende flexibiliteit en de behoefte aan een versterking van het adaptief vermogen van zowel werknemers als bedrijven. Tevens zullen mensen, door de technologische veranderingen, gedurende hun gehele arbeidsloopbaan moeten blijven investeren in scholing om hun inzetbaarheid op peil te houden. Deze trends bieden voor USG People als specialist in flexibele arbeidsmarktdiensten aantrekkelijke kansen.

Met de operationele optimalisaties die in de afgelopen jaren zijn geeffectueerd in de front- en in de back office en met de strategische actieplannen van USG People speelt zij in op voornoemde trends en is een perspectiefrijke basis gelegd voor de komende jaren.

Wat hier aan concrete vooruitzichten voor de omzetontwikkeling van USG People voor 2013 staat? Inderdaad, niets. En dat voor een stuk van 240 woorden… Wel is het woord vertrouwen aanwezig. Natuurlijk. Vertrouwen gaat Europa redden. Laten we het vooral niet over insolvente banken en insolvente staten hebben. Maar uitsluitend over vertrouwen.

De resultaten in Europa
Dit zijn de resultaten van USG People in Europe, vergeleken met Randstad en Manpower:

  • Frankrijk, omzetdaling 14% (ten opzichte van Q4 2011), Randstad –13%, Manpower –9%
  • Nederland, omzetdaling van 11% (-3%, resp. -10%)
  • Belgie & Luxemburg, omzetdaling van 10% (-7%, resp. -7%, Belgie)
  • Duitsland, omzetdaling van 23% (-9%, resp. -6%)
  • Spanje, omzetstijging van 6% (-10%, resp. -9%)
  • Italie, omzetdaling van 12%  (-8%, resp. -8%)

Met andere woorden; USG People doet het overal (aanzienlijk) slechter dan Randstad en Manpower, met uitzondering van Spanje. Jammer dat slechts 7% van de omzet uit dat land komt.

Slotopmerking
Volgens mij wordt 2013 een cruciaal jaar voor USG People. Met al het tromgeroffel hoe de organisatie zichzelf opnieuw heeft uitgevonden en klaat is voor een potentieel zonniger toekomst is er niet langer een excuus voor Zandbergen c.s. te verzinnen. Na jaren van sterk tegenvallende resultaten zal USG People haar concurrenten dit jaar de hielen moeten laten zien. Er is geen liedje van verlengen meer mogelijk.

Geef een reactie

9 Comments