Jeugdwerkloosheid in Europa

De jeugdwerkloosheid is een groeiend probleem binnen de Eurozone. De omvang, en vooral de sterke groei, van dat probleem wordt goed zichtbaar in onderstaande grafiek:

Jeugdwerkloosheid geselecteerde Europese landen, januari 1990 – januari 2013. Bron: Zerohedge

Jeugdwerkloosheid geselecteerde Europese landen, januari 1990 – januari 2013. Bron: Zerohedge

Nederland staat op dit moment, volgens internationale definitie, op een relatief bescheiden jeugdwerkloosheid van 10,3%.

In  verband met de sterke groei van de jeugdwerkloosheid heeft de Europese Unie op 28 februari geleden een actieplan aangenomen (Youth Guarantee Recommendation):

Under the Youth Guarantee Member States should put in place measures to ensure that young people up to age 25 receive a good quality offer of employment, continued education, an apprenticeship or a traineeship within four months of leaving school or becoming unemployed.

Member States can make full use of the European Social Fund and other structural funds, and will be required to assess and continuously improve their Youth Guarantee schemes.

WTF? Gaat Europa nu masaal gesubsidieerde banen ‘verzinnen’? En kan hiervoor in de kas van Europa worden gegraaid? Gaan we een nieuwe Sovjet-Unie worden, waar werkloosheid niet bestond? En wat is in hemelsnaam een good quality offer? Dit is geen stimulans van de economie; dit is het stapsgewijs afglijden richting een soort planeconomie. En dat is me toch succesvol gebleken in het verleden…

Maar wacht, er is nog meer verspilzucht:

Furthermore, on 7-8 February 2013 the European Council decided to create a Youth Employment Initiative setting aside €6 billion for the period 2014-2020 to be allocated to regions where youth unemployment exceeds 25%. These funds will be available to implement the Youth Guarantee.

Blijkbaar wordt the European Social Fund and other structural funds ook nog eens met EUR 6 miljard extra gespekt om met name in de PIIGS-landen (waar de hoogste (jeugd)werkloosheid heerst) lekker geld te verbranden. Blijf je in ieder geval warm; hoewel er verder geen enkel effect hoeft te worden verwacht. Deze landen hebben geen enkel perspectief binnen de gevangenis die Euroland heet,

Dit alles omdat Europa vindt dat de jeugdwerkloosheid onacceptabel is:

The numbers of unemployed young people on the EU labour market are unacceptable – 5.7 million in the EU in December i.e. 23.4% of the workforce under 25. In in Greece and Spain the figure is over 55%. The figure for young people aged 15-24 not in employment, education or training is 7.5 million. Young people are the most vulnerable in the European labour market, and increasingly run the risk of being marginalised. This has immediate consequences for the people concerned and for our economies, but also medium and long-term implications for society as a whole, with an increased risk of future unemployment, poverty and health problems.

De vraag is natuurlijk of een hoge jeugdwerkloosheid onacceptabel is. Want uiteindelijk dient er voldoende economische activiteit te zijn waardoor de werkgelegenheid weer aantrekt. In tijden van krimp zijn jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten het kind van de rekening. Dit is altijd zo geweest en het zou me enorm verbazen als dit patroon plotseling zou veranderen. Afgezien van onzindelijke plannen van een overheid om in tijden van recessie en personeelskrimp bedrijven te gaan dwingen om bijvoorbeeld arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

De enige remedie tegen een hoge jeugdwerkloosheid is een toename van economische activiteit. Plannen als bovenstaande pompen geld naar symptoombestrijding in plaats van ruimte te bieden voor ondernemersschap. De uitkomst van dit soort verkeerd gerichte subsidiemaatregelen staat al bij voorbaat vast maar poltiek wenselijk kuddedenken heeft blijkbaar een ongekend hoge prijs. Schokkend. Met name in tijden dat collectief de broekriem steeds strakker moet worden aangehaald.

Geef een reactie

1 Comment