Project ontsluiting werkzoekendenbestand

RM_euroNiet alleen in Europa bestaan bijzondere plannen om werklozen naar een baan te begeleiden, ook Nederland heeft zo haar plannetjes. Waaronder het project Ontsluiting werkzoekendenbestand waar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maar liefst EUR 5 miljoen voor beschikbaar heeft gesteld. En wat gaat er in het kader van dat project dan gebeuren? Nou, het volgende:

  • Het screenen van bestanden met werkzoekenden, om te bekijken welke werkzoekenden (direct) bemiddelbaar zijn.
  • Het plaatsen van kwalitatief goede CV’s in werk.nl, zodat deze transparant vindbaar zijn voor werkgevers, gemeenten en UWV.
  • Het direct matchen van CV’s met (tijdelijke) vacatures uit de bestanden van de uitzendbureaus en vacatures die door werkgevers direct bij gemeenten/UWV zijn gemeld.

Dit alles moet per arbeidsregio gebeuren, waarbij de conditie luidt dat:

minimaal 2 gemeenten samen met uitzendbureaus en het UWV de werkzoekendenbestanden beter inzichtelijk maken en de dienstverlening aan werkgevers verbeteren.

Maar wat is hier nieuw aan, en waarom moet hier EUR 5 miljoen aan worden gespendeerd. Het UWV heeft als opdracht de arbeidsmarkt transparant te maken en de schadelast voor de BV Nederland te beperken; uitzendbureaus hebben een commerciele noodzaak om plaatsingen te realiseren. Waarom moet er dan nog eens EUR 5miljoen smeermiddel aan deze combinatie worden toegevoegd?

Waarbij de belangrijkste vraag luidt? Waar gaat dat geld uiteindelijk naar toe? Naar de gemeente, het UWV of de uitzenders? Of gelijkelijk verdeeld? Een snelle rekensom leert het volgende:

Als tegenprestatie voor de EUR 5 miljoen dienen 4.500 plaatsingen te worden gerealiseerd. En dat betekent dus maximaal EUR 1.111,11 per plaatsing. Laten we eens van het scenario uitgaan waarbij het bedrag gelijkelijk over gemeente, UWV en uitzendbureau wordt verdeeld. Dan heeft het uitzendbureau een commercieel incentive van EUR 370,37 per plaatsing onder dit project om harder haar best te doen. Waarmee andere opdrachten een lagere prioriteit krijgen. Met als potentiele uitkomst een optisch succes tegen een nul rendement?

Een commercieel incentive is een redelijk perverse prikkel (zeker gezien de resultaatontwikkelikng van uitzenders) die ook nog eens aanleiding kan zijn voor het nodige opportunisme bij het plaatsen van kandidaten. Waarbij het risico op korte plaatsingsduur wordt verhoogd. Tenslotte heb ik nergens in de projectdocumentatie condities aan een plaatsing kunnen ontdekken.

Los daarvan; begrijp ik uit de opdrachtomschrijving van het project dat feitelijk door de overheid wordt geconstateerd dat op dit moment de bestanden van werkzoekenden niet goed gescreend worden op (direct) bemiddelbare kandidaten? En dat met deze erkenning er dus feitelijk wordt gesteld dat het UWV haar werk niet goed doet? En dat voor die wanprestatie EUR 5 miljoen beloning wordt uitgeloofd?

En waarom zouden kwalitatief goede cv’s (niet CV’s…) in hemelsnaam in Werk.nl moeten worden geplaatst? En nog belangrijker, door wie?? Want heeft iemand van de bedenkers/uitvoerders van dit malle project weleens geprobeerd om een cv in werk.nl in te voeren?

En hoe gaat dat direct matchen gebeuren? Uitzenders rossen hun vacatures al in grote getalen op Werk.nl, dus die directe matching kan zonder enige extra inspanning nu al gebeuren.

Voor projectleider Renate Westdijk die door het BKWI (waarom het BKWI?) is ingehuurd (hoeveel van die EUR 5 miljoen zou hiermee gemoeid zijn?) om het project Ontsluiting werkzoekendenbestand te leiden heb ik ook nog een hele goedkope tip:

Jobfeed wordt binnen UWV al ingezet. Daarmee zijn alle (permanente en tijdelijke) online vacatures dus nu al beschikbaar bij het UWV. Ga praten met Jobfeed om de cv-bestanden van UWV en uitzenders binnen hun Match! applicatie te pompen en vervolgens matchlijsten op te hoesten voor werkcoaches en bewezen bonafide uitzenders die willen participeren (voor meer omzet door meer plaatsingen door verlaging van de inspanning per plaatsing, niet voor extra geld per plaatsing) . Scheelt een hele hoop geouwehoer en naar alle waarschijnlijkheid een groot deel van de EUR 5 miljoen. Met tegelijkertijd een veel grotere kans op het halen van die 4.500 plaatsingen als daadwerkelijk 4.500 extra plaatsingen, in plaats van een optische verschuiving om het project tot een marketing succes uit te kunnen roepen.

O ja; en bedenk dan meteen eens wat condities aan een plaatsing!

Geef een reactie

4 Comments
 • Sandor
  says:

  Wederom een bijzonder verhaal, jammer ook dat er een projectleider op wordt gezet die vrijwel alleen klussen binnen de overheid doet (met alle respect voor deze dame)waardoor de nodige commerciële benadering van deze uitdaging achterwege blijft zoals Marc al opmerkte en wat doet vrezen voor de uitkomst van dit project. Ik ben het met Dirk eens dat automatische matching in deze context ook nog steeds niet accuraat genoeg is maar het kan wel eerste schifting opleveren. Als je vervolgens een batterij UWV’ers gaat aansturen alsof zij bureaurecruiters zijn om de matches te verfijnen en de mensen te gaan “plaatsen” heb je kans op succes.

 • Dirk Goossens
  says:

  Dat een bestand niet optimaal gescreend wordt betekent niet dat een bestand niet goed gescreend wordt.
   
  Het bepalen van bemiddelbaarheid is grotendeels mensenwerk. Het automatiseren ervan heeft weinig opgeleverd, waarna het, met enig succes, is neergelegd bij werkcoaches.
   
  Deze werkcoaches, hoe jonger hoe strenger, hanteren criteria als ‘onderbuikgevoel’, ‘vertrouwen’ en andere vaagheden. Dit vertalen naar een enkel criterium als ‘bemiddelbaar’ is uiterst lastig en vaak contraproductief. Liever spreekt men van ‘bemiddelbaar mits’ of ‘bemiddelbaar tenzij’. Er moet dus over meer variabelen gecommuniceerd worden met potentiële werkgevers dan de geautomatiseerde systemen, inclusief Jobfeed, toestaan.
   
  Als verschillende partijen, waaronder socialedienstmanagers en socialewerkpaatsbazen, met elkaar ervaringen delen, elkaar laten zien hoe ze met polyforme data omgaan, hoe ze snel relevante vacatures op hun scherm krijgen en contact leggen met werkgevers, dan juich ik dat toe. Waarom dat extra geld moet kosten vraag ook ik mij af. Misschien hebben ze er wel een hele goede reden voor…