Power CV Search, de Nederlandse variant van Monster’s PRS

Logo 6SenseAfgelopen woensdag mocht ik spelen met de Nederlandstalige versie van Monster’s Power Resume Search (PRS) die voor de Nederlandse markt is omgedoopt tot Power CV Search:

Power CV Search is de nieuwe en meest geavanceerde manier om geschikte kandidaten te vinden. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Monster 6Sense zoektechnologie, waarmee het zoeken vereenvoudigd is en u snel en moeiteloos CV’s vindt die bij uw vacature passen.

De komst van deze zoektechnologie heeft bijzonder lang op zich laten wachten; oorspronkelijk was het de planning om in het 2e/3e kwartaal van 2010 te lanceren. Maar met name de inspanningen voor het aanpassen van de achter de zoektechnologie toegepaste taxonomie voor het Nederlandse taalgebied heeft voor een forse vertraging gezorgd.

Hoe dan ook, Power CV Search is gearriveerd en dus is het tijd om daar eens nader naar te gaan kijken.

Achtergrond
Voordat ik wat meer van Power CV Search laat zien eerst even enige achtergrond om de werking van dit type zoektechnologie enigszins te verduidelijken. Geen angst, ik ga geen enge technische termen gebruiken. Althans, geen heel erg enge termen.

Power CV Search is een zoektechnologie die gebruik maakt van uitgebreide tabellen voor functietitels en voor vaardigheden. Hierbij zijn vergelijkbare functietitels aan elkaar gekoppeld; dit geeft de zoektechnologie de mogelijkheid om bij een zoekopdracht naar de functie account manager bijvoorbeeld ook cv’s met een functietitel verkoper of sales manager te tonen. Hetzelfde principe wordt toegepast bij vaardigheden. Deze methodiek biedt als voordeel dat cv’s worden gevonden van personen met vergelijkbare kwaliteiten als hetgeen op basis van de zoekopdracht wordt gezocht.

Met andere woorden, het aanbod wordt breder. Wat niet noodzakelijkerwijs altijd beter hoeft te zijn. Daarom heeft Power CV Search ook een rangorde ingevoerd waarbij personen die op basis van de informatie in hun cv het beste voldoen aan de zoekcriteria als eerste worden getoond. De combinatie van deze rangorde met tabelgestuurd zoeken dient te zorgen voor (aanzienlijk) betere zoekresultaten.

Om te voorkomen dat kandidaten bij het plaatsen van hun cv een enorme hoeveelheid informatie in moeten voeren om Power CV Search goed te laten werken, maakt Monster gebruik van cv-extractietechnologie. Hierbij wordt alle relevante informatie langs automatische weg uit een cv gepeuterd en op basis van dezelfde tabellen gestructureerd. Monster maakt voor cv-extractie gebruik van meerdere partijen wereldwijd, waarbij voor het Nederlandse taalgebied gebruik wordt gemaakt van de extractietechnologie van Textkernel. Waarmee Power Resume/CV Search een fraai Nederlands randje heeft. En het zou me niets verbazen als Textkernel ook de cv-extractie voor de Duitse en Franse versies van PRS verzorgt.

Het gebruik van cv-extractietechnologie is een zegen en een zorg. De zegen is dat kandidaten met een minimale inspanning zich kunnen inschrijven terwijl hun cv’s toch goed doorzoekbaar worden gemaakt. De zorg is dat dit soort technologie op basis van statistische modellen functioneert en daardoor nooit in staat zal zijn ieder cv 100% correct te extraheren. Op zich geen probleem, maar extractie werkt minder goed naarmate een cv groter en complexer wordt. Overigens probeert Monster met dit dilemma rekening te houden door kandidaten de gelegenheid te bieden het extractieresultaat te bekijken en waar nodig te corrigeren.

Afijn, hopelijk is hiermee iets duidelijker geworden hoe Power CV Search werkt. Op naar de praktijk!

Power CV Search
Dit is de zoekfunctie van Power CV Search:

image

Niet bepaald een snelzoekfunctie, maar laat ik er maar vanuit gaan dat een recruiter geen normaal mens is en dus met meer criteria dan een wat en waar start. Opvallend zijn de toggles achter de zoekvelden bij Jaren ervaring en Vaardigheden / Trefwoorden. Hiermee kan een zoekveld als Nice to have (moet dit niet in goed Nederlands: Wenselijk zijn?) en Vereist worden gekenmerkt. Bij de vaardigheden kunnen tot 20 criteria worden meegegeven, bij het 11e criterium wordt er overigens een waarschuwing getoond dat met zoveel criteria er een kleinere kans bestaat op het vinden van de juiste kandidaten.

Overigens is dit de (nog) uitgebreider zoekfunctie:

image

Het belangrijkste nadeel aan deze zoekfunctie is het ontbreken van feedback op basis van de door mij ingegeven zoekcriteria. Ik wil eigenlijk voordat ik op die knop Zoeken (waarom helemaa aan de rechterkant geplaatst?) klik, weten of er uberhaupt zoekresultaten zullen zijn. En dat moet toch niet ingewikkeld zijn.

De uitgebreide zoekfunctie in de productie-omgeving biedt overigens ook nog de mogelijkheid om op persoonsnaam te zoeken.

Verder viel me op dat bij het invoeren van een onjuiste plaatsnaam er geen onderkenning van mijn typefout (Amstredam) is:

image

Ik krijg ook geen hulp geboden om mijn fout op te lossen. Hier zit duidelijk een verbetermogelijkheid en met de tabelgestuurde zoekfunctie moet het toch ook relatief eenvoudig zijn om veel voorkomende spelfouten te onderkennen en de gebruiker een alternatief te bieden?

Ik gebruik bij het zoeken op functie mijn favoriete tweeling: account manager en accountmanager. Waarbij ik overigens wat extra zoekcriteria in de mix heb gegooid om een klein genoeg aantal zoekresultaten te krijgen om eventuele verschillen in aantal zoekresultaat snel te kunnen zien.

Dit is het resultaat bij account manager:

image

En dit is het resultaat bij accountmanager:

image

Voor de goede orde, de zoekresultaten komen uit de demo database van Monsterboard waar elke identificerende informatie van personen is verwijderd om de privacy van kandidaten te beschermen. Normaal zal in het algemeen de naam van de kandidaat en de bedrijfsnaam ook zichtbaar zijn.

Het verschil in bovenstaande zoekresultaten is om twee redenen opvallend. Allereerst komt in het geval van accountmanager een extra kandidaat tevoorschijn. Waarmee het er op lijkt dat accountmanager door Monsterboard toch als een iets andere functie wordt geclassificeerd dan account manager.

Maar wat mij in het bijzonder opvalt is het verschil in matchscore voor dezelfde kandidaten onder de twee verschillende zoekopdrachten. Wat voor mij een extra argument is om te pleiten voor het niet tonen van een matchscore. Een dergelijke matchscore zie ik toch altijd als een soort overbodige promotie van de achterliggende matchtechnologie. Want wat betekent 8,1 of 8,4 nou eigenlijk precies? Het geeft de suggestie van betrouwbaarheid maar zonder enige mogelijkheid voor een gebruiker om een dergelijk cijfer op daadwerkelijke waarde te schatten. En uiteindelijk is het diezelfde gebruiker die uiteindelijk bepaald of een kandidaat al dan niet een match is, niet een machine. Laat het aan de recruiter over om de kwaliteit te bepalen; probeer slechts je uiterste best te doen om de beste kandidaat als eerste te tonen. Zonder matchscore…

Overigens biedt het zoekresultaat uitgebreide informatie per kandidaat waardoor ik eenvoudig een keuze kan maken om bepaalde kandidaten te bekijken. Monster maakt gebruik van kleine visuele cue’s (intern jelly dots genoemd) om aan te geven dat de door mij gebruikte zoekcriteria bij een kandidaat voorkomen:

image

Ter aanvulling: in de productiedatabase worden een aantal manipulatiefuncties bij iedere kandidaat geboden waardoor direct vanuit het zoekresultaat veel voorkomende acties kunnen worden uitgevoerd. Verder heb ik in de productiedatabase ook de mogelijkheid om meerdere kandidaten aan te vinken om vervolgens collectief actie op deze kandidaten te nemen. Waaronder het side-by-side vergelijken van meerdere kandidaten; een verdraaid prettig stukje functionaliteit.

Wat  mij in het bijzonder opvalt is dat er geen sorteringsmogelijkheden zijn. Het zoekresultaat is gesorteerd op de matchscore en er is geen enkele mogelijkheid om een andere volgorde te gebruiken. Dat is in mijn optiek een serieuze tekortkoming. Ook ontbreekt een faceted search waardoor ik binnen mijn oorspronkelijke zoekresultaat eenvoudig kan verfijnen op basis van opties die ook het aantal voorkomende kandidaten toont. Een aangename gemaksfunctie die ik ook node mis. Waarbij ik me er overigens per direct van bewust ben dat de gemiddelde recruiter bijzonder armoedig zoekt in een cv-database en dus ook zelden of nooit met verfijningsmogelijkheden aan de slag gaat.

De details van een persoon zijn in de demoversie niet tot nauwelijks beschikbaar. Maar wat bijzonder prettig is aan Power CV Search is het feit dat door cv-extractie de informatie van elke persoon op een vergelijkbare manier wordt weergegeven. Waardoor het voor een gebruiker veel eenvoudiger is om cv’s online te ‘scannen’. Het format is namelijk altijd identiek. Dit in tegenstelling tot de oorspronkelijke cv’s van kandidaten…

image

Als ik door de verschillende kandidaten blader kan ik dus zeer snel een inzicht krijgen in de kennis en ervaring van iedere individuele kandidaat en daarmee een beeld van de meest geschikte kandidaten.

Prijsstelling
In de VS werd Power Resume Search oorspronkelijk met een premium (30% hogere prijs) boven de ‘klassieke’ zoekfunctionaliteit aangeboden. Ondertussen is dat prijsverschil aanzienlijk kleiner geworden (12,5%); een jaarabonnement op de Monsterboard cv-database via de ‘klassieke’ zoekfunctionaliteit kost EUR 7.999. Eenzelfde abonnement via Power CV Search wordt voor EUR 8.999 aangeboden. Dit zijn de lijstprijzen voor 1 gebruiker. Online wordt uitsluitend Power CV Search door Monsterboard aangeboden.

Conclusie
Power CV Search werkt. Daar is in mijn optiek geen discussie over. Het is duidelijk beter dan een traditionele zoekfunctie die op trefwoorden is gebaseerd. Maar afgezien van UWV/Werk.nl vindt niemand een keyword-based zoekfunctie tegenwoordig nog cutting edge technology. Met andere woorden; Power CV Search is een noodzakelijke stap voorwaarts. Een stap die Monster voor het Nederlandse taalgebied relatief traag heeft gezet. Maar het is er nu en hoewel er in mijn optiek nog de nodige verbeteringen kunnen/(moeten?) worden aangebracht zal het voor de trouwe Monsterboard gebruikers als een duidelijke verbetering worden gezien; zowel in de kwaliteit van het zoekresultaat als in de productiviteit van het zoeken. Of Power CV Search zodanig onderscheidend is dat Monsterboard hiermee het aantal cv-database klanten weet te vergroten is natuurlijk wel een vraagteken. En daarmee een vraag die over enige tijd aan Monsterboard gesteld zal gaan worden.

Geef een reactie

2 Comments