Hoe gaat het vacaturevolume zich in 2013 ontwikkelen?

Tijdens het bijwerken van een van mijn vele, vele spreadsheets heb ik een beetje lopen pielen met de ontwikkeling van het vacaturevolume voor heel 2013. Hierbij ben ik niet uitgegaan van de economische vooruitzichten van hopium-snuivende politici, economen en ander aanhangend vocht, maar van een wat defensiever scenario; gebaseerd op de ontwikkeling van de achterliggende 14 maanden met een extrapolatie naar de resterende 10 maanden van dit jaar.

En dat levert onderstaande grafiek op:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Voor 2013 zien we dus een min of meer stabiel glijpad richting een gemiddeld maandvolume aan 100.000 unieke vacatures. Waarmee we aan het einde van dit jaar dus op crisisniveau gaan uitkomen. Tenslotte is een dergelijk gemiddelde nog maar iets boven het absolute nulpunt wat in de 2e helft van 2009 tot en met de eerste helft van 2010 hebben ervaren. Maar dan met een aanzienlijk hoger werkloosheidsniveau, wat ook meteen een voorbode is voor een verdere krimp van het vacaturevolume als gevolg van een dalende koopkracht (en de daaruit voortvloeiende dalende behoefte aan personeel). Met als potentiele versterker de extra miljarden die moeten worden bezuinigd in 2014. Waarmee ook meteen een doorkijkje is geboden naar de verwachte ontwikkeling van het vacaturevolume in dat jaar. Negatief dus…

Hoewel een prognose niets meer is dan een mooi woord voor een gok, durf ik er nog wel een schepje bovenop te doen. En dat is het uitspreken van de verwachting dat met bovenstaande grafiek een weliswaar akelige ontwikkeling wordt geschetst, maar dat die ontwikkeling een aanzienlijk hogere kans heeft om nog negatiever uit te vallen dan dat het beeld mogelijk positiever uitpakt.

Geef een reactie