Netto arbeidsparticipatie van 2003 – 2012

De netto arbeidsparticipatie van de Nederlandse beroepsbevolking heeft in de afgelopen 10 jaar positief ontwikkeld; maar de verschillen per leeftijdsgroep zijn gigantisch:

Verandering netto arbeidsparticipatie (in %) in afgelopen 10 jaar, per leeftijdsgroep. Bron: CBS

Verandering netto arbeidsparticipatie (in %) in afgelopen 10 jaar, per leeftijdsgroep. Bron: CBS

Het is duidelijk dat vooral aan de ‘randen’ van de beroepsbevolking de grootste veranderingen hebben plaatsgevonden waarbij de jongere leeftijfsgroepen zijn gekrompen en de oudere leeftijdsgroepen een forse tot extreem grote stijging laten zien.

De verandering van de netto arbeidsparticipatie voor de jongste en oudste groepen over de afgelopen 10 jaar ziet er als volgt uit:

Netto arbeidsparticipatie voor geselecteerde leeftijdsgroepen op basis van voortschrijdend jaargemiddelde, Q1 2013 – Q4 2012. Bron: CBS

Netto arbeidsparticipatie voor geselecteerde leeftijdsgroepen op basis van voortschrijdend jaargemiddelde, Q1 2013 – Q4 2012. Bron: CBS

De ontwikkeling van de arbeidsparticipatie onder de jongere leeftijdsgroepen is duidelijk conjunctuurgevoelig. De in 2009 ingezette daling van de netto arbeidsparticipatie zet zich nog altijd door, ondanks een zeer lichte kentering in 2011.

De groei van de netto arbeidsparticipatie onder 55-plussers laat enig conjunctureel signaal volledig verstommen. Hoewel de groei bij de groep 55 – 60 jarigen enigszins voorbij lijkt, is dat zeker niet het geval voor de 60-plussers. En gezien de stapsgewijze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd zal deze stijging zich ook in de komende 10 jaar naar alle waarschijnlijkheid doorzetten. De stijging in het recente verleden kan overigens (groten)deels worden verklaard uit de invoering van wetswijzigingen en regelgeving gericht op inperking van regelingen voor vervroegd pensioen in 2006.

Geef een antwoord

2 Comments