x28 neemt belang in LinkedIn kloontje Silp

x28, een soort Zwitserse Textkernel, heeft een belang genomen in LinkedIn kloontje Silp:

x28 has bought an undisclosed number of shares from Silp’s founders, and will fund the company for the next couple of years and put its executives on Silp’s board.

Daarmee lijkt x28 Silp van een gegarandeerde dood te hebben gered. Want dit LinkedIn kloontje op Facebook is op basis van haar monthly active users (MAU) cijfers namelijk al geruime tijd mors- en morsdood:

MAU cijfers Silp, 1 januari 2012 – 122 maart 2013. Bron: Facebook, Appdata.

MAU cijfers Silp, 1 januari 2012 – 122 maart 2013. Bron: Facebook, Appdata.
De enorme piek is het gevolg van spammy tactieken van Silp. Op dit moment staat het kloontje op 20.000 MAU

Ik ga er vanuit dat x28 een mogelijkheid ziet om Silp nieuw leven in te blazen door toevoeging van enkele technologische compenten van x28; zoals matching-technologie en gespiderde vacatures.Overigens is dat uitlsuitend interessant voor Zwiterse gebruikers. Voor de rest van de wereld heeft Silp nog altijd nul en generlei waarde. Waarin ze zich overigens niet in positieve of negatieve zin onderscheidt van alle andere LinkedIn kloontjes op Facebook.

Wie weet kan er op deze manier met een gemankeerd concept nog altijd iets worden gedaan, maar ik zou er geen dubbeltje insteken. Waarom x28 dat wel heeft gedaan is mij een raadsel, of misschien is dit gewoon een verkapte acquihire.

Geef een reactie