1 op 4 werklozen kan niet zelf(standig) baan vinden?

VerbijsteringLees onderstaande vraag eens met zorg en aandacht:

In hoeverre voelt u zich in staat om zelf, dus zonder tussenkomst van bijvoorbeeld een uitzendbureau, een werving- en selectiebureau of een headhunter, een voor u geschikte baan te vinden?

En lees dan de ‘conclusie’ van het onderzoeksbureau dat op basis van de antwoorden op deze vraag een persbericht naar buiten heeft gebracht:

1 op de 4 werklozen niet goed in staat zelfstandig een baan te vinden

Wat klopt hier allemaal niet?

Inderdaad, allereerst laat de vraagstelling ruimte tot interpretatie door de respondent als gevolg van een blijkbaar onvolledige opsomming (zie het woordje: bijvoorbeeld) van partijen die hulp kunnen bieden bij het vinden van een baan. Wat zou een respondent kunnen bedenken bij andere partijen? Bijvoorbeeld het UWV (WERKbedrijf)? Kennissen en vrienden? Vacaturesites? Social media? Al deze opties? Andere opties? Alles is in potentie mogelijk… En als terzijde, wat is een voor u geschikte baan? Iedere baan die iemand kan uitvoeren zolang het de rekeningen betaald? Een qua opleiding, werkervaring, vaardigheden en eisen passende baan? Geen idee…

En wat zou het onderzoeksbureau bedoelen met het woord: zelfstandig in de conclusie? Dat woord zit namelijk helemaal niet in de vraag.

Wie het onderzoeksbureau is? Eén keer raden

Inderdaad, Intelligence Group…

In het persbericht is ook nog een fantastisch staatje te vinden:

image

Zijn dit elkaar uitsluitende groepen? Nee, natuurlijk niet. Hoe zit het dan met een 37-jarige werkloze vrijwilliger met een WO-opleiding? 24%, 29%, 66%, 68% kans? Geen idee. Wat kan je met dit staatje? Inderdaad, helemaal niets. Hoewel, ik heb er wel hartelijk om moeten lachen. Er is dus wel een functie voor te vinden… En je kan het natuurlijk altijd op zacht papier printen en op de wc hangen.

In het persbericht is ook nog dit juweeltje te vinden:

“Veel Nederlanders komen er met name achter als ze actief op zoek moeten naar een baan, dat het lastig is om een geschikte baan te vinden. Uit eerder onderzoek van Intelligence Group bleek dat de gemiddelde Nederlander slechts in staat is om 30 procent van de beschikbare en geschikte vacatures te vinden" Aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group en co-auteur van het boek ‘Hoe vind ik een baan?

Correct, dit persbericht is uitsluitend bedoeld om het schijtende berenboek te promoten. En in zo’n geval is natuurlijk gemankeerd onderzoek en ongefundeerd conclusietrekken volledig gerechtvaardigd.

Geef een antwoord

5 Comments