ABU: de onverzettelijkheid van krimp

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 2 (week 5 – 8) van 2013. Waarmee het slechte voorbeeld van de eerste periode van 2013 (en 12 van de 13 periodes in 2012) dus helaas weer wordt gevolgd:

In periode 2 (week 5 – 8) daalde het aantal uitzenduren met 2% en de uitzendomzet bleef ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar gelijk.

En dus blijft de sector onveranderd krimpen. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Wat het ondertussen misschien ook wel is geworden…

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2010 t/m 2012 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2011 t/m 2013

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2011 t/m 2013

De tweede periode van 2013 ziet er in ieder geval iets beter uit dan de eerste periode, maar het is nog steeds een krimp. Maar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het in ieder geval een kleinere krimp dan in periode 1 kon worden genoteerd. Count your blessings, zullen we maar zeggen.

Door dit resultaat gaat de trendlijn van de index op basis van de ABU cijfers weer wat harder naar beneden. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

De negatieve trend die medio 2011 werd ingezet gaat dus onverminderd door. Waarbij opgemerkt kan worden dat die negatieve trend overigens bijzonder beperkt is. De daling van de uitzendindex gaat zeer traag. Maar de onverzettelijkheid van deze krimp is droefmakend. Waarmee de stijging van de index in 2010 en begin 2011 misschien wel als een dead cat bounce kan worden gekwalificeerd.

De verandering van de trendlijn van maand op maand is in onderstaande grafiek weergegeven:

image

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013

Ontwikkelingen per sector
Net als in de vorige periode laten alle sectoren ook in periode 2 wederom een krimp zien. De sector Medisch krimpt wederom het snelst, met 11%. De andere drie sectoren ontlopen elkaar nauwelijks; Administratief krimpt met 2%, Industrie met 1% en Techniek met 4%.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector

De vorige keer gesginaleerde minder steile krimp bij de sector Medisch lijkt zich voort te zetten. Er is een afvlakking van de trendlijn waar te nemen, hoewel deze nog minimaal lijkt. Of deze afvlakking zich ook door gaat zetten is nog onduidelijk, maar er moet toch een keer een moment komen dat de slagaderlijke bloeding in deze sector wordt gestelpt?

Daar staat tegenover dat bij de sector Administtratief de trendlijn steeds sneller naar beneden aan het afbuigen is. Waar de sector in de afgelopen jaren een toonbeeld van stabiliteit is gebleken (zij het op een aanzienlijk lager niveau dan voor de financiele crisis), lijkt er nu sprake van een nieuwe krimpfase.

Bij de sector Techniek is sprake van een gematigde krimp die ondertussen alweer meer dan een jaar voortduurt. Alleen binnen de sector Industrie lijkt er sprake van een mogelijke stabilisatie, maar dat kan ook een kwestie van wishfull thinking zijn.

Het CPB heeft nog altijd haar hoop gevestigd op een of ander magisch herstel in de loop van de tweede helft van 2013. Maar ondertussen worden dergelijke hopiumgeluidjes ondertussen steeds minder hoorbaar en lijkt nu 2014 het jaar van het herstel te gaan worden. Hoe dat herstel er dan uit gaat zien is voor iedereen echter volstrekt onduidelijk. Hoop lijkt de vader van de gedachte; harde feiten zijn hierbij volstrekt afwezig en blijkbaar irrelevant. Waarmee de basis voor nieuwe teleurstellingen al meteen is gelegd.

Geef een antwoord