CBS: werkloosheid februari stijgt fors naar 7,7%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is in februari 2013 de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) zeer sterk gestegen ten opzichte van januari:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in februari 2013 toe met 21 duizend en kwam uit op 613 duizend personen.

Als een gevolg van deze groei is het werkloosheidspercentage tot 7,7% gestegen; de vijfde achtereenvolgende maand waarin de werkloosheid met minstens 0,2% stijgt. En we zijn ondertussen op een haar na het werkloosheidsniveau dat het CPB voor heel 2013 voorziet: 7,75%. Volgens het CBS staan we nu al op 7,71%. Het moet wel heel raar lopen als we in maart die grens niet gaan overschrijden. Waarmee de zoveelste voorspelling van het CPB ten aanzien van de werkloosheidsontwikkeling binnen enkele maanden al naar de prullenbak kan worden verwezen.

Overigens zijn we voor de niet voor het seizoen gecorrigeeerde werkloosheid al een historische grens overschreden in deze eeuw: de teller staat stil op 8,1%…

Het langere termijnbeeld van zowel het niet-gecorrigeerde als het voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – februari 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – februari 2013. Bron: CBS

De stijging van de werkloosheid heeft de laatste tijd angstaanjagende vormen aangenomen; ten opzichte van oktober 2012 is de werkloosheid ondertussen bijna 1% gestegen. Het tempo van de stijging is ongekend; iedere maand opnieuw verwacht je dat er een ‘adempauze’ in die groei komt, maar tot op heden is daar niets van gekomen.

En daarmee komt mijn voorspelling ten aanzien van de ontwikkeling van de werkloosheid angstaanjagend snel uit. Veel sneller dan ik zelfs in mijn meest sombere perspectief had verwacht:

De werkloosheid in Nederland zal in 2013 en komende jaren verder oplopen. Of de grens van 7% nog in 2012 of pas in 2013 zal worden doorbroken is nauwelijks interessant; in 2013 groeit de werkloosheid gestaag door naar ver boven de 7% om vervolgens naar alle waarschijnlijkheid ook de 8%-grens te gaan doorbreken. De trend voor komende jaren is er eentje van min of meer onafgebroken stijging.

Op basis van de groei over de afgelopen maaanden lijkt het erop dat we al in april de grens van 8% werkloosheid gaan doorbreken.

15 – 25 jarigen
Dit is de ontwikkeling van de jongste leeftijdsgroep van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – februari 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – februari 2013. Bron: CBS

De jeugdwerkloosheid is snel gegroeid de afgelopen maand; met maar liefst 0,5%. En daarnee is de werkloosheid onder 15 – 25 jarigen uitgekomen op 15,5%. Op dit moment zijn er volgens het CBS 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar werkloos; een stijging van 4.000 in vergelijking met vorige maand.

25 – 45 jarigen
Dit is de werkloosheidsontwikkeling van 25 – 45 jarigen:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – februari 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – februari 2013. Bron: CBS

Het werkloosheidspercentage staat op dit moment op 6,9%; een stijging van 0,2% in vergelijking met november. Er zijn op dit moment 258.000 werklozen in deze leeftijdscategorie; een stijging van 9.000 in vergelijking met vorige maand.

45 – 65 jarigen
En last but not least, dit is de ontwikkeling van de werkloosheid bij de oudste leeftijdscategorie van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – februari 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – februari 2013. Bron: CBS

De werkloosheid onder de oudste staat nu op 6,6%, een stijging met 0,2% ten opzichte van vorige maand. Op dit moment zijn 220.000 personen in deze leeftijdscategorie werkloos; een stijging van maar liefst 8.000 personen in vergelijking met vorige maand.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik het niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een antwoord

3 Comments