Breaking news: vacatures in maart 2013

TeleurgesteldHet volume aan unieke vacatures in maart 2013 is iets lager uitrgevallen dan maart 2012 (-1,5%) en fors lager dan maart 2011 (-5,0%). Hierbij moet ook nog even worden aangetekend dat het verleden maand gerapporteerde verschil van –3,1% van het vacaturevolume van februari 2013 in vergelijking met het volume van februari 2012 ondertussen is opgelopen tot –7,3%… Aangezien de cijfers van Jobfeed vrijwel altijd naar beneden worden bijgesteld is het te verwachten dat maart 2013 dus uiteindelijk nog slechter zal uitvallen.

Tegelijkertijd is het unieke vacaturevolume van maart 2013 wel het hoogste volume dat we in dit prille jaar hebben weten te bereiken; bijna 117.000 unieke vacatures. In februari kwamen we niet verder dan 97.000 vacatures, in januari bleeft de teller staan op 101.000.

Vacaturevolume in maart
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in maart over de afgelopen vijf jaar:

Aantal nieuwe vacatures in maart, 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures in maart, 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

De maand maart laat dus voor het tweede achtereenvolgende jaar een daling van het unieke vacaturevolume zien. Eerlijk gezegd vind ik het verbazingwekkend dat het vacaturevolume nog altijd zo hoog is tegen de achtegrond van een snel stijgende werkloosheid. Maart 2011 liet een werkloosheid van 5,1% zien, in maart 2012 was de werkloosheid opgelopen tot 5,9% en nu staat de teller waarschijnlijk stil tussen de 7,7% en 8%. En toch is het unieke vacaturevolume in de afgelopen maand nauwelijks afgenomen ten opzichte van het volume een jaar geleden. Heel merkwaardig…

Zo zien de eerste drie maanden van het jaar er uit in vergelijking met de maanden van 2012:

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Voorlopig hebben we in 2013 dus steeds een lager vacaturevolume dan in de vergelijkbare maanden van 2012. En zoals gezegd, het is meer dan waarschijnlijk dat het vacaturrevolume van maart 2013 in de komende weken nog verder zal afnemen.

Om het vacaturevolume van februari 2013 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Hoewel het vacaturevolume van maart een enorme stijging laat zien ten opzichte van de voorgaande maanden laat de trendlijn een weinig hoopgevend beeld zien. Want er is nog altijd sprake van een weliswaar trage maar tegelijkertijd gestage daling van de trendlijn op basis van het gemiddelde (12-maands) vacaturevolume. En er is geen enkele ecomische indicatie waaruit hoop geput kan worden dat werkgevers binnen afzienbare termijn meer medewerkers nodig zullen hebben. Eerder het tegendeel. Het lijkt dus zondeer meer redelijk te verwachten dat de trendlijn voorlopig nog zal blijven dalen. Helaas…

Geef een reactie

6 Comments