Eurostat: werkloosheid februari stijgt naar 12,0%

Logotype EurostatHet werkloosheidspercentage in Euroland is in februari 2013 gestegen naar 12,0%. De werkloosheid over januari is overigens naar boven bijgesteld; van 11,9% naar 12,0% waardoor Eurostat een stabiele werkloosheid denkt te kunnen melden voor februari. Misplaatst cijfergegoochel natuurlijk, maar daar komen overheidsinstanties meestal mee weg.

Overigens heeft er een volstrekt ridicule aanpassing van het werkloosheidscijfer van Griekenland plaatsgevonden, zoals al eerder was gemeld. Met als ultiem gevolg zelfs een daling van de werkloosheid in dit failliete land van november op december 2012. Ik ga er voorlopig maar vanuit dat er een statisticus van Elstat (de Griekse evenknie van het CBS) een lijntje hopium teveel heeft gesnoven.

In onderstaande grafiek zijn de werkloosheidscijfers van Duitsland, Nederland, Belgie, Frankrijk en de PIIGS landen (Portugal, Ierland, Italie, Griekenland en Spanje) getoond. En vanaf deze maand ook Cyprus. Allen onderdeel van Euroland, maar met zeer verschillende werkloosheidscijfers:

Werkloosheid geselecteerde Eurolanden (januari 2007 – februari 2013). Bron: Eurostat

Werkloosheid geselecteerde Eurolanden (januari 2007 – februari 2013). Bron: Eurostat

Na allerlei aanpassingen laten Spanje, Cyprus, Frankrijk en Nederland stijgende werkloosheidscijfers zien terwijl de overige landen danwel gelijk blijven of zelfs dalen (zoals Griekenland). Zijn dit lichtpuntjes? Zeer onwaarschijnlijk, maar het echte antwoord ligt in de nabije toekomst opgesloten. Dus laat ik mijn oordeel over de kwaliteit van de rapportage van deze landen maar even tot die tijd opschorten.

De groepsverkrachting van Cyprus door een steeds wanhopiger Euroland is voor mij reden om ook dit eiland op te nemen in het maandelijkse overzicht van geselecteerde Eurolanden. Tenslotte is de economie van Cyprus (die al duidelijk niet gezond was gezien de sterke stijging van de werkloosheid in de afgelopen jaren) een doodsklap toegebracht. Het is interessant om te zien hoe een door ECB en IMF opgelegd bezuinigingsregime gaat uitwerken op de toekomstige ontwikkeling van die werkloosheid. Ik heb een donkerbruin vermoeden…

Als we naar de jeugdwerkloosheid kijken, is het beeld aanzienlijk slechter. Griekenland komt (voor december!) uit op een ongekend niveau van 58,4%, Spanje staat ondertussen op enige afstand met 55,7%; gevolgd door Italie met 37,8%, Portugal met 38,2% en Ierland met 30,8. Ter vergelijking; volgens de internationale definitie heeft Nederland een jeugdwerkloosheid van 10,4% ; na Duitsland (7,7%) en Oostenrijk (8,9%) is dat nog altijd de laagste jeugdwerkloosheid in Euroland.

Geef een reactie

1 Comment