Iedereen zich als de sodemieter tot ICT-er omscholen!

Bouwend Nederland, het lobbyclubje van de bouwwereld met voormalig CDA kroonprins Elco Brinkman als boegbeeld, spendeert zinloze reclame-euro’s om Nederland tot bouwen te bewegen. Laten we inderdaad de bouwwereld redden door volstrekt overbodige nieuwe projecten te starten. Een goede besteding van schaarse middelen…

En dat terwijl er tegelijkertijd op een totaal ander terrein werkelijke schaarste bestaat: ICT vakmensen. De enige beroepsgroep die sinds 2010 een onafgebroken groei van het vacaturevolume heeft laten zien; een groei die ook nu nog altijd doorgaat:

Procentuele ontwikkeling vacaturevolume van grotere beroepsgroepen, 2008 – heden. Bron: Jobfeed, RecruitmentMatters

Procentuele ontwikkeling vacaturevolume (voortschrijdend weekgemidddelde over 52 weken) van grotere beroepsgroepen, 2008 – heden. Bron: Jobfeed, RecruitmentMatters

De groei van het vacaturevolume in deze beroepsgroep is recent zelfs door die van de beroepsgroep Productie heengegaan en is daarmee van de grootste beroepsgroepen de sterkste groeier sinds 2008.

Unieke ICT vacaturevolume per week (grijze lijn) en voortschrijdend weekgemiddelde (52 weken), 2008 – heden. Bron: Jobfeed, RecruitmentMatters

ICT vacaturevolume per week (grijze lijn) en voortschrijdend weekgemiddelde (52 weken), 2008 – heden. Bron: Jobfeed, RecruitmentMatters

Over de gemeten periode is het vacaturevolume binnen de beroepsgroep ICT met meer dan 1/3 gegroeid. Jawel, in tijden van recessie en rampspoed is deze beroepsgroep als een krankzinnige aan het expanderen. En als je kijkt naar de eerste maanden van 2012 versus die van 2013 dan zie je dat die groei nog altijd crescendo gaat. Wat een positieve verwachting geeft voor de richting van de trendlijn in komende maanden. Up, up an beyond.

Ondertussen is het vacaturevolume van deze beroepsgroep die van alle andere beroepsgroepen overstegen. Inderdaad, ICT is qua vacaturevolume de grootste beroepsgroep van Nederland geworden. Op gepaste afstand gevolgd door de beroepsgroep Verkoop en handel. En de afstand tussen deze twee beroepsgroepen wordt steeds groter…

Dus waarom stenen op elkaar stapelen als je ook programmaregels aan elkaar kunt rijgen? Doe mij maar een ambassadeur ICT omscholing in plaats van die volstrekt overbodige ambassadeur voor de Aanpak jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. Hoe charismatisch of inspirerend zij ook mag zijn volgens minister Asscher. Tenzij ze natuurlijk massaal de jongere werklozen richting ICT weet te dirigeren. Dan zou er zomaar nog iets zinvols met die EUR 50 miljoen worden gedaan.

Geef een reactie

4 Comments