Wie maakt zich Sterk voor de grijze duiven?

We hebben een ambassadeur voor de Aanpak jeugdwerkloosheid in de persoon van Mirjam Sterk. Maar waarom hebben we niet een leger ambassadeurs voor de Aanpak grijze duiven werkloosheid? Omdat we alleen naar dit soort werkloosheidsplaatjes kijken?

Ontwikkeling werkloosheid per leeftijdsgroep, januari 2003 – februari 2013. Bron: CBS

Ontwikkeling werkloosheid per leeftijdsgroep, januari 2003 – februari 2013. Bron: CBS

Oh hemeltjelief, al die arme jongeren die werkloos worden. Oh, oh, oh, we hebben per direct een ambassadeur nodig! Maar hoe ziet dit beeld eruit als we iets nauwkeuriger kijken? Schokkend anders!

Want zo ziet de ontwikkeling van de aantallen werklozen per leeftijdsgroep er uit:

Aantal werklozen per leeftijdsgroep, januari 2003 – februari 2013

Aantal werklozen per leeftijdsgroep, januari 2003 – februari 2013. Bron: CBS

Inderdaad, de werkloosheid onder jongeren groeit, maar de grootste aantallen werklozen zitten zeker niet in deze leeftijdsgroep. Integendeel. De twee oudere leeftijdsgroepen laten aanzienlijk hogere aantallen werklozen zien. Maar die moeten het zonder een ambassadeur doen…

En als we bovenstaande aantallen eens omzetten tot percentages per leeftijdsgroep wordt het beeld nog een stuk duidelijker:

Percentage werklozen per leeftijdsgroep (totaal aantal werklozen = 100%), januari 2003 – februari 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

Percentage werklozen per leeftijdsgroep (totaal aantal werklozen = 100%), januari 2003 – februari 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

Het grootste probleem (de sterkste groei) zit in de oudste leeftijdsgroep; mensen van 45 jaar en ouder. Het aantal werklozen is ondertussen vrijwel gelijk aan dat van de 25 – 45 jarigen (220.000 versus 258.000), maar vooral de groei is bij deze leeftijdsgroep het hoogst. Zoals ook deze grafiek overduidelijk laat zien:

Verandering werkloosheid (in %) sinds 2003 (=0%) op basis van voortschrijdend jaarvolume, januari 2003 – februari 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

Verandering werkloosheid (in %) sinds 2003 (=0%) op basis van voortschrijdend jaarvolume, januari 2003 – februari 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

Zoals bekend mag worden verondersteld is het voor een oudere werknemer een stuk lastiger om weer aan een baan te komen in economisch slechte tijden. En laten we nou net gedurende lange tijd in een economische dip zitten. Zonder vooruitzicht op betere tijden als we teminste de onzin die orakelende hopiumsnuivers zoals het CPB uitbraken maar even negeren.

Met andere woorden, de werkloze grijze duiven van de Nederlandse beroepsbevolking kunnen alle steun gebruiken bij het vinden van een nieuwe baan. Maar krijgen ze deze steun ook van onze overheid? Ben je gek, die maken zich slechts Sterk voor de groentjes in de beroepsbevolking. Blijkbaar heeft een hoog werkloosheidspercentage een hogere mediawaarde dan een groot aantal werklozen.

Waar blijven de ambassadeurs voor de grijze duiven?

Geef een reactie

1 Comment